Rang 6

Free online course for parents of 6th class pupils, to aid with transition to secondary school. Click here to register.

https://www.edcentretralee.ie/cpd-courses-tralee-kerry/online-primary/1149-20tra448-supporting-progression-to-post-primary-school-for-parents-and-students-currently-in-6th-year.html

Teachtaireacht ón Ard-Easpaig:

https://drive.google.com/file/d/1W3bnlIMOP3zzytE6cI-33iN74N7lHsPf/view?usp=sharing

Sheol Múinteoir Edel obair dá rang inniu/ M.Edel has sent work to her class by email. If you did not receive an email, please contact aine@gaelscoildd.ie including your name and query please.

Aoine 27/3/2020

Spelling Test Gaeilge agus Béarla- Ask a parent / guardian to call out the spellings, write out tables x 7, x 8.
Gaeilge: Léigh siar ar caibidil 4 uilig lch.25-32
Abair Liom lch.74 G. 1-10 An Aimsir Láithreach- briathra neamhrialta, faigh, feic, ith, tabhair, tar,téigh.
Béarla: Read – A Winter of Spies p. 61, 62, 63.
Starlight p. 149 E. Grammar: Revision – punctuation (in your copy)
Cloze Procedure: Ode to the Great Grizzly Bear (5 nóiméad)
Míle in aghaidh an lae – Siúlóid le haghaidh 15 nóiméad (1 míle = 1.6 km = 1,600 méadar)
https://rtejr.rte.ie/10@10/
Mata: Mata Meabhrach- week 27 Aoine
Gafa le Mata lch.103 Cad is fiú do chontae! Ceist. 1,2,3,4,5.
Stair: 01 An Dara Cogadh Domhanda Sleamhnán/slide 20 agus 21 le déanamh i do hardback Stair
Sleamhnán 20 . Meaitseáil gach eachtra thíos leis an mbliain cheart ar an amlíne.
Sleamhnán 21. Fíor nó bréagach
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/feach-thart-rang-6/
Ceol: Feadóg – Tripping to the Well, téigh siar ar na polka.
Eolaíocht: : (Lean ar aghaidh ag scríobh na habairtí i do hardback agus líon na bearnaí. Ná bígí buartha, déanaigí bhur seacht ndícheall.)

Chun an turgnamh a bheith cothrom: To make it a fair test:
Beidh muid ag coinneáil A)__B)_______C)________D)_____mar an gcéanna./ We will keep A)_______B)_______C)_________D___ the same.
Beidh muid ag athrú/We will change_______________

Céard a fheicimid/ What we will observe:________________

Torthaí/ results: (An bhfuil solas na gréine de dhíth ar phlandaí?)


Déardaoin 26/3/2020

Gaeilge: Léigh Cathal lch. 32.
Abair Liom lch. 73 F. Ceangail agus críochnaigh na habairtí. (I do chóipleabhar)
Litriú: Cuir gach focal in abairt: bhí droch-chuma ar an scéal, ó bhun go barr, ar aghaidh leis, tá —- ag teastáil uaim, níl pingin fágtha agam (I haven’t a penny left)
Béarla: Read – A Winter of Spies p. 58, 59, 60.
Starlight p. 150 D. Vocabulary (in your copy)
Cloze Procedure: Ode to the Great Grizzly Bear (5 nóiméad)
Spellings: Put each word in your dictionary diary. Facility, ferocity, frivolity, gravity, hilarity
Míle in aghaidh an lae – Siúlóid le haghaidh 15 nóiméad (1 míle = 1.6 km = 1,600 méadar)
https://rtejr.rte.ie/10@10/
Mata: Mata Meabhrach- week 27 Déardaoin
Seaimpín na dtáblaí lch. 31 Déardaoin Táblaí x7, x8
Gafa le Mata lch.102 Cothromóidí agus athróga, c.1, 2 (a,b,c), 3.
Tíreolas: Críochnaigh an tionscnamh.
Roghnaigh tír as leathanach 34 (Asia) i do Fallon’s Mapwork Book 2.
***Tionscnamh/ Project ***
(Déan é i do hardback tíreolais. Scríobh eolas faoi gach pointe 1-6)

1.Cá bhfuil an tír suite? (Cén ilchríoch/continent? sa Tuaisceart, sa Deisceart, in Iarthar na hilchríche(West), in Oirthear na hilchríche(East),i lár na hilchríche, in aice le _.)
Tarraing léarscáil/ draw a map, taispeáin na cathracha is mó, na sléibhte is airde, is na haibhneacha is faide)

3.Aimsir

4. Ainmhithe (Tarraing pictiúir)

5. Bratach na Tíre (Tarraing an bhratach, cén fáth a bhfuil na dathanna nó cruthanna sin uirthi?)

Stair: 01 An Dara Cogadh Domhanda Sleamhnán/slide 15-19
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/feach-thart-rang-6/
Ceol: Feadóg – Tripping to the Well, téigh siar ar na polcaí.

Céadaoin 25-3-2020

Gaeilge: Léigh Cathal lch 30, 31
Abair Liom lch 72. Léigh C. Comhrá. Déan D. Scríobh an comhrá. (I do chóipleabhar)
Litriú: Cuir gach focal in abairt. éadaí don séasúir nua, díolachán (sale), saor, níos saoire, daor,níos daoire
Béarla: Read – A Winter of Spies p. 55, 56, 57.
Starlight p. 149 C. Vocabulary (in your copy)
Cloze Procedure: Ode to the Great Grizzly Bear (5 nóiméad)
Spellings: Put each word in your dictionary diary. dependability, dignity, electricity, eligibility,enormity.
Míle in aghaidh an lae – Siúlóid le haghaidh 15 nóiméad (1 míle = 1.6 km = 1,600 méadar)
https://rtejr.rte.ie/10@10/
Mata: Mata Meabhrach- week 27 Céadaoin
Seaimpín na dtáblaí lch. 31 Céadaoin Táblaí x7, x8
Gafa le Mata lch.101 Cothromóidí agus athróga c.1,2,3,4.
Stair: 01 An Dara Cogadh Domhanda Sleamhnán/slide 8-14
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/feach-thart-rang-6/
Ceol: Feadóg – Tripping to the Well, téigh siar ar na polka.
Eolaíocht: (Scríobh na habairtí i do hardback agus líon na bearnaí. Ná bígí buartha, déanaigí bhur
seacht ndícheall)

Turgnamh

Beidh muid ag déanamh imscrúdú ar:/ Question we are going to investigate:
1.An bhfuil solas na gréine de dhíth ar phlandaí? Do plants need sunlight?

2.Conas a dhéanfaimid é? / How will we carry out our investigation?
Seo leid daoibh!!

3.Tuar(Tuartha)/ Prediction(s):_____________________________

4.Trealamh nó fearas a bheimid ag úsáid/ Equipment we will need in our investigation:

________________________________________

Máirt 24-3-2020

Gaeilge: Léigh Cathal lch. 28, 29
Inis Dom lch 67/68 ceist 4 (a) + (b)1-10 Réamhfhocal De + h, Den + h
Sampla: Sciob mé hata de Phól. Thit cupán den bhord.
Litriú: Cuir gach focal in abairt.
faiseanta, riteoga (tights), bróga reatha, spéaclaí gréine, bríste géine
Béarla: Re-read: Starlight- Geological Wonders lch. 146-148
Starlight p. 149 (B) Comprehension &
Ealaín/Béarla/ Stair: Design a poster or brochure advertising the Giant’s Causeway (in your copy)
Cloze Procedure: Ode to the Great Grizzly Bear (5 nóiméad)
Spellings: Put each word in your dictionary diary. Captivity, charity, clarity, complexity, curiosity.
Míle in aghaidh an lae – Siúlóid le haghaidh 15 nóiméad (1 míle = 1.6 km = 1,600 méadar) https://rtejr.rte.ie/10@10/
Mata: Mata Meabhrach- week 27 Máirt
Seaimpín na dtáblaí lch. 31 Máirt Táblaí x7, x8
Gafa le Mata lch 171 Cruthanna 3T – Peirspictíocht Déan ceist 1,2,3 agus Dúshlán 1 agus 2 i do chóipleabhar.
Ceol: Feadóg – Tripping to the Well, téigh siar ar na polka.
Stair: 01 An Dara Cogadh Domhanda Sleamhnán/slide 1-7
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/feach-thart-rang-6/
Eolaíocht: Fótaisintéis – Léigh an t-alt agus déan an tráth na gceist.
https://www.ducksters.com/science/photosynthesis.php

Luan 23/3/2020

Gaeilge: Léigh Abair Liom lch 70/71
Freagair na ceisteanna 1-9
Litriú: Cuir gach focal in abairt.
An t-ionad siopadóireachta, stíl phearsanta, costasach, róchostasach, ar leathphraghas
Béarla: Read: Starlight- Geological Wonders lch. 146-148
Starlight p. 149 (A) Comprehension & research the legend of how Fionn Mac Cumhaill made the Giant’s Causeway. (Stair)
Cloze Procedure: Ode to the Great Grizzly Bear (5 nóiméad)
Spellings: Put each word in your dictionary diary. Activity, ambiguity, brutality, capability, capacity
Míle in aghaidh an lae – Siúlóid le haghaidh 15 nóiméad (1 míle = 1.6 km = 1,600 méadar)
https://rtejr.rte.ie/10@10/
Mata: Mata Meabhrach- week 27 Luan
Seaimpín na dTáblaí lch. 31 Luan Táblaí x7, x8
Figure It Out lch. 5 agus 6 ceist.7-12
Scáth leabhar lch.60 c.6
Stair: Scríobh 10 bpointe faoi Tom Crean agus taiscéalaíocht ag na Poil i do hardback staire.
Tíreolas: (Luan agus Déardaoin) Roghnaigh tír as leathanach 34 (Asia) i do Fallon’s Mapwork Book 2.

***Tionscnamh/ Project ***
(Déan é i do hardback tíreolais. Scríobh eolas faoi gach pointe 1-6)

Cá bhfuil an tír suite? ( Cén ilchríoch/continent? sa Tuaisceart, sa Deisceart, in Iarthar na hilchríche(West), in Oirthear na hilchríche(East),i lár na hilchríche, in aice le _.)
(Tarraing léarscáil/ draw a map, taispeáin na cathracha is mó, na sléibhte is airde, is na haibhneacha is faide)

Aimsir 3. Ainmhithe (Tarraing pictiúir)

4. Bratach na Tíre (Tarraing an bhratach, cén fáth a bhfuil na dathanna nó cruthanna sin uirthi?)

5. Bia

6. Na sainchomharthaí is cáiliúla (famous landmarks)

Aoine 20/03/2020
Gaeilge: Léigh Cathal lch. 26, 27
Inis Dom lch. 66 Léigh An Sladmhargadh
Déan na ceisteanna 1-8
Litriú: Cuir gach focal in abairt.
siopa spóirt, siopa grósaera , geansaithe, húdaithe (hoodies), luiteoga (leggings)
Béarla: Read: A Winter of Spies p.52, 53, 54.
Cloze Procedure: Double You ( 8 nóiméad)
Starlight p. 144 D – Vocabulary work (abairtí i do chóipleabhar)
Spellings: Put each word in your dictionary diary.
Tuition, Proficient, Altitudes, Stalactites, Stalagmites
Míle in aghaidh an lae – Siúlóid le haghaidh 15 nóiméad (1 míle = 1.6 km = 1,600 méadar)
Mata: Mata Meabhrach- week 26 Aoine
Seaimpín na dtáblaí lch. 30 Déardaoin
Figure It Out lch. 5 agus 6 ceist. 1-6
Scáth leabhar lch. 60 c.4, 5.
Stair
Tom Crean- Timpeall an Domhain leabhar oibre lch 58, 59 agus cleachtaí lch 60 ceist 2 agus 3
https://www.forasnagaeilge.ie/about/an-gum/primary-school/feach-thart-rang-6/?lang=en
Léigh :08 Tom Crean sleamhnán/ slide 17-21
Eolaíocht- Plandaí ag fás. Read the whole article ‘The Life Cycle of Flowering Plants’
https://www.natgeokids.com/ie/discover/science/nature/the-life-cycle-of-flowering-plants/
Cuir uisce ar do shíolta go rialta!

Déardaoin 19/03/2020

Gaeilge: Léigh Cathal lch. 24, 25

Abair Liom: Lch.69 Cad tá ag teastáil ó gach duine? Ceisteanna 1-4

Litriú:  Cuir gach focal in abairt.

siopa leabhar, siopa ceoil, siopadóir, ag siopadóireacht, siopa bróg

Béarla: Read: A Winter of Spies p.49, 50, 51.

Cloze Procedure: Double You (8 nóiméad)

Spellings: Put each word in your dictionary diary.

Slack, crucial, crimp, abseil, stability

Better English p. 99

Starlight p.145 Sequencing (i do chóipleabhar)

English worksheet- Subject, Object & Predicate   Read the example p.47 (ar an mbileog)

Míle in aghaidh an lae – Siúlóid le haghaidh 15 nóiméad (1 míle = 1.6 km = 1,600 méadar)

Mata: Mata Meabhrach– week 26  Déardaoin

Seaimpín na dtáblaí lch. 30 Céadaoin

Figure It Out- Cruthanna 3-T lch. 75 c.5-8

Scáth leabhar lch. 60 c.3

Tíreolas –Map Book lch. 37 Exercise 44

Stair: Tom Crean -Timpeall an Domhain leabhar oibre lch 58, 59 agus cleachtaí lch 60 ceist 1. F-L

Léigh :08 Tom Crean  sleamhnán/ slide  9-16

Ealaín- Tá Lá na Máithreacha ar an Domhnach 22/3/2020. Déan cárta do do mhamaí.


Céadaoin 18-03-2020

Gaeilge: Léigh Cathal lch . 22, 23

Abair Liom: Lch.69 H ceisteanna 1-8 Gramadach: An forainm réamhfhoclach ‘Ó’.

Litriú:  Cuir gach focal in abairt.

siopa éisc, siopa éadaí, siopa báicéara, siopa búistéara, siopa poitigéara

Béarla: Read: A Winter of Spies p.46, 47, 48.

Cloze Procedure: Double You (8 nóiméad)

Spellings: Put each word in your dictionary diary.

Nylon, sheath, friction, belaying, imperative

English worksheet– Parts of speech p.46 ( ar an mbileog)

Better English p. 98

Starlight p.144 Homophones ( i do chóipleabhar)

Míle in aghaidh an lae – Siúlóid le haghaidh 15 nóiméad (1 míle = 1.6 km = 1,600 méadar)

Mata: Mata Meabhrach- week 26 Céadaoin

Seaimpín na dtáblaí lch. 30 Luan , Máirt

Figure It Out Cruthanna 3-T lch. 74 c.1-4

Scáth leabhar lch. 60 c.1, 2.

Tíreolas –Map Book lch. 36/37 Exercise 43

Stair Tom Crean Timpeall an Domhain leabhar oibre lch 58, 59 agus cleachtaí lch 60 ceist 1. A-E

Léigh :08 Tom Crean  sleamhnán/ slide  1-8

Corpoideachas

  1. Caith an liathróid in aghaidh an bhalla agus beir air (chest pass) x 20
  2. Caith an liathróid ó do lámha , go dtí an talamh, in aghaidh an bhalla, is ar ais go dtí do lámha (bounce pass) x 20
  3. Preab an liathróid (lámh dheas)  x 20
  4. Preab an liathróid (lámh chlé) x 20
  5. Rollaigh an liathróid ar an talamh timpeall agus idir do chosa ( figure of 8)
  6. Déan céim (1-5)  x 4  

Eolaíocht: Tabhair uisce do do shíolta go rialta.