Rang 4:

Sheol Múinteoir Líosa obair dá rang inniu/ M.Líosa has sent work to her class by email. If you did not receive an email, please contact aine@gaelscoildd.ie including your name and query please.

27/3/20 Dé hAoine

Corpoideachas: Joe Wicks work out

https://www.youtube.com/channel/UCAxW1XT0iEJo0TYlRfn6rYQ

Thig libh é a dhéanamh am ar bith i rith an lae a pháistí. Bain sult as!

Mata- draíochta lch 60 airgead

Sumdog- Feicim go bhfuil níos mó na leath den rang ag úsáid Sumdog- Maith sibh a pháistí-

I can see that more than half our class have been using Sumdog daily-Keep up the great work! Next week I will be mentioning children who have been trying their best!Feicim go bhfuil cuid páistí ag déanamh go hiontach maith-

 Déan an cluiche (Dé hAoine)- Have a go with Friday’s activities

Obair idirghníomhach- Interactive work

Cuir ceist aratá sa bhaile an dtiocfadh leat briseadh airgid a chuntas sa teach? 

Ask whoever is at home if you could count a selection of real euro coins in the house.This could be an old purse or maybe a coin jar you have in the house. Make sure you ask your permission.

An dtiocfadh leat an t-airgead uilig a chuntas?

Cé mhéad níos mó atá de dhíth ort le €5 a fháil?

Cé mhéad níos mó atá de dhíth ort le €10 a fháil?

Cé mhéad níos mó atá de dhíth ort le €20 a fháil?

Cé mhéad níos mó atá de dhíth ort le €30 a fháil?

Cé mhéad níos mó atá de dhíth ort le €35 a fháil?

Cé mhéad níos mó atá de dhíth ort le €27 a fháil?

Déan an obair uilig i do chóipleabhar. 

Gaeilge

Dán- Pianta na scoile- Déan cinnte go bhfuil tú ag cleachtadh é sa bhaile

Léitheoireacht-An Marcach Óg caibidil 2

Scríobh píosa faoi Dhónall agus na rudaí atá ar eolas againn faoi. 

Béarla- Independent daily reading

I also saw David Wallaims is doing a free daily audio for his books  so maybe you would like to listen to them. You know how much I love his books.

Writing- continue with your daily diary entries-  I know you all are staying at home but I hope you are being helpful and productive while at home. Try new things and make sure you are helping out, you might even find a new hobby. Make sure you mention the new things you have been doing in your daily diary. ( We will be continuing with personal writing this week)

Better English lch 55

Just Handwriting- 10 nóiméad achan lá

Ceol- https://www.youtube.com/watch?v=Tnznu3Jx9us

Tá sé ar eolas agaibh cheana féin-Bígí ag cleachtadh sa bhaile

Feadóg stáin- Gabh siar ar na hamhráin a bhí sibh ag cleachtadh le Piarais.

Níos tábhachtaí ná rud ar bith eile a pháistí  tabhair cuidiú do bhur dtuismitheoirí sa bhaile. Caithfidh achan duine obair le chéile.

Ealaín-

Déan pictiúr deas le chur in airde sa teach. B’fhéidir gur mhaith libh dul amach sa ghairdín agus rud éigin a tharraingt. Éist leis na héin ag canadh agus úsáid dathanna deasa geala.

Bain sult as an deireadh seachtaine! Bígí slán sábháilte! 

26/3/20- Déardaoin

Mata– Mata draíochta lch 68 toilleadh

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/coconut-ordering– cluiche le himirt

Seaimpín na dtáblaí- Déardaoin  lch 35 Seachtain 26

Daily Sumdog activities

Gaeilge

Réalt litriú- Aonad 23 lch 69 ceist 10

Dán- Pianta na scoile

Léitheoireacht-An Marcach Óg caibidil 2-

Béarla-

Writing- continue with your daily diary entries-  I know you all are staying at home but I hope you are being helpful and productive while at home. Try new things and make sure you are helping out, you might even find a new hobby. Make sure you mention the new things you have been doing in your daily diary. ( We will be continuing with personal writing this week)

Better English lch 54

Just Handwriting-10 Nóiméad achan lá

25/3/20- Dé Céadaoin

Corpoideachas- Joe Wicks daily workout

Mata draíochta lch 32 iolrú fada

https://www.youtube.com/watch?v=GIdXklSQPAI-

Gabh siar ar na táblaí méadaithe achan lá. Caithfidh sibh iad a chleachtadh sa bhaile.

Déan cinnte go bhfuil sibh ag obair orthu achan lá ar sumdog. Maith sibh atá ag úsáid Sumdog cheana féin.

Mata ó meabhair- Dé Céadaoin

Seaimpín na dtáblaí- Dé Céadaoin  lch 35 Seachtain 26

Daily session on Sumdog-please find login details your parents will have received an email

https://pages.sumdog.com/– attempt tasks in the file Dé Céadaoin- spend at least 15 mins ag dul siar ar chodáin

Gaeilge

Réalta litriú-Aonad 23 lch 68/69 ceist 7,8,9

Dán- Pianta na scoile

Léitheoireacht-An Marcach Óg caibidil 2

Scríobh d’abairtí féin leis na focail seo: (Déan iad i do chóipleabhar)

Le déanaí-recently

I gcónaí-always

anois agus arís-now and again

Go minic-frequently

De ghnáth-usually

Béarla- Independent daily reading

Writing- continue with your daily diary entries-  I know you all are staying at home but I hope you are being helpful and productive while at home. Try new things and make sure you are helping out, you might even find a new hobby. Make sure you mention the new things you have been doing in your daily diary. ( We will be continuing with personal writing this week)

Better English lch53

Just Handwriting-10 Nóiméad achan lá

Eolaíocht: An Croí

Amharc ar an fhíseán seo- Glac nótaí i do chóipleabhar.  

https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2014/12/13-An-Croi-FT-R4.ppt

Cad é a fhoghlaim tú? Déan pictiúr i do chóipleabhar

24/3/20- Dé Máirt

Corpoideachas Joe Wicks-PE ag a naoi a chlog 9:00 ar maidin ach tig leat é a dhéanamh am ar bith i rith an lae https://www.youtube.com/channel/UCAxW1XT0iEJo0TYlRfn6rYQ

Mata  https://www.youtube.com/watch?v=dW-2FmmVPiw– Tig libh amharc ar an fhíseán seo ar dtús. Tá cuid mhór ar eolas agaibh cheana féin mar shampla 1cm=10mm, 1m=100cm. Amharc ar an bhfíséan https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/coconut-ordering– cluiche le himirt- this is a game students can play multiple times for sequences a variety of different things in order focus on measure initially. Mata draíochta lch 31 ag amharc siar ar fad Mata ó meabhair- Dé Máirt Seaimpín na dtáblaí- Dé Máirt  lch 35 Seachtain 26

Parents I have created online logins to a maths website.Those logins have been emailed to you. It is called sumdog https://pages.sumdog.com/. I will assign tasks and be able to assess your child online based on how they are performing. This is a fun website which the students will enjoy using.

Gaeilge Réalta litriú- Aonad 23 lch 67/68  ceist 4,5,6 Dán- ‘Pianta na scoile’ bígí á chleachtadh Léitheoireacht-An Marcach Óg -caibidil 2- léigh siar ar an chaibidil agus freagair na ceisteanna i do leabhar: 1)Cén fáth go ndúirt Donall go raibh cead aige dul chuig na trialacha capall?

2)An síleann tú go raibh Donall neirbhíseach ag dul chuig na trialacha capall? Cén fáth?

Béarla-Independent daily reading- Scríobh an leabhar i do dhialann Writing- continue with your daily diary entries-  I know you all are staying at home but I hope you are being helpful and productive while at home. Try new things and make sure you are helping out, you might even find a new hobby. Make sure you mention the new things you have been doing in your daily diary. ( We will be continuing with personal writing this week) Better English lch 47- unit 11- check up Just Handwriting-10 nóiméad achan lá

Ceol- Baidín Fheilimi https://songsinirish.com/baidin-fheilimi-lyrics/ – Tá na focail anseo https://www.youtube.com/watch?v=Ag99KDfF9Q8– Tá grúpa ceoil ag canadh

Tíreolaíocht-https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/11/07-Sl%C3%A9ibhte-agus-Aibhneacha-na-h%C3%89ireann_comhbhr%C3%BAite.pptx Amharc ar an chur i láthair faoi na Sléibhte agus Aibhneacha na hÉireann. https://www.youtube.com/watch?v=Owya0jR3jtk– Amharc ar an bhfíseán seo agus freagair na ceisteanna seo.

1)Cá bhfuil an tsléibhte is mó sa tír seo?

2)Cad é na sléibhte agus aibhneacha na hÉireann atá ar eolas agaibh?

3)Cad é an t-ainm ar an abhainn is mó in Éirinn?

23/3/20

Tá súil agam go bhfuil gach duine slán sábháilte sa bhaile ag baint suilt as an aimsir dheas ghrianmhar na laethanta seo- I hope everyone is keeping well and enjoying this lovely weather. Tá súil agam go raibh na páistí go léir iontach gnóthach inné ag tabhairt cúidiú agus aire na bhur máithreacha sa bhaile. I hope all mammies were spoilt yesterday with kind gestures!

Mata- Mata Draíochta lch 24- pátrún

https://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/42/sequences– sequencing game

Mata Meabhrach- Dé Luain (New Wave mental Maths- start a new week) Sílim go bhfuil sibh ar leathanach 71

Seaimpín na dtáblaí- Dé Luain lch 35 Seachtain 26

Gaeilge

Réalt litriú- Aonad 23 lch 67 1,2,3

Dán – Pianta na scoile- Tá sé agaibh sa dialann

Scríobh an dán ‘Pianta na scoile’ i do chóipleabhar agus bígí á fhoghlaim de ghlanmheabhair i rith na seachtaine

Léitheoireacht-An Marcach Óg Caibidil 2- lch 10-14

Scríobh píosa faoi na rudaí éagsúla a tharla sa chaibidil

Béarla- Independent daily reading- Scríobh an leabhar agus leathanach i do dhialann

Writing- continue with your daily diary entries-  I know you all are staying at home but I hope you are being helpful and productive while at home. Try new things and make sure you are helping out, you might even find a new hobby. Make sure you mention the new things you have been doing in your daily diary. (We will be continuing with personal writing this week)

Better English-lch 46 Word study

Just Handwriting- 10 nóiméad achan lá

Ceol- https://songsinirish.com/baidin-fheilimi-lyrics/ – Tá na focail anseo

https://www.youtube.com/watch?v=Ag99KDfF9Q8– Tá grúpa ceoil á chanadh

Tíreolaíocht- Just Maps lch 12-

https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/11/07-Sl%C3%A9ibhte-agus-Aibhneacha-na-h%C3%89ireann_comhbhr%C3%BAite.pptxhttps://kids.kiddle.co/Geography_of_Ireland#Mountain_ranges– Cuideoidh an leathanach seo leat.

20/3/20

Mata

Mata draíochta- ag dul siar (revision) codáin agus déachúlacha

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/daily10– a little warm up for them

Lch 20/21 Mata Draíochta- críochnaigh iad- some students may have started this already

Mata ó meabhair-Mental Maths – Déan problem solving and weekly review

Béarla

Reading: Continue our daily reading and take note of it in your dialann.

Writing: Daily diary entry focusing on personal recount of daily events. Don’t forget to write the date and underline it. The children will get the opportunity to share these when we return to school.

Comprehension:Better English Wanderly Wagon lch 45 A,B,C- Read the short extract and answer the questions in the workbook.

Just Handwriting-10 minutes everyday

Gaeilge

Léitheoireacht lch 5-10

Léigh siar ar an chaibidil seo arís. Beidh tú ag déanamh caibidil 2 an tseachtain seo chugainn.

Úsáid na focail seo agus scríobh d’abairtí féin- Use the following words and write your own sentences:

1 )ag an tinteán- at the fireplace

2) doirteal-sink

3) chomh tiubh géar agus a thig leat- as quick as you can

4) ag marcaíocht- riding

5) marcach-jockey

6) an cinneadh- the decision

7) ar mire- mad

8) lúcháir- overjoyed mar shampla- Bhí lúcháir an domhain orm nuair a chuala mé gur éirigh leat leis an scrúdú.

Dán- Suaimhneas-dán a fhoghlaim de ghlanmheabhair- Tá sé acu sa dialann

Ceol- feadóg stáin- Can ‘Níl sé an lá’ sa bhaile.

Corpoideachas- Déan an Daily Mile sa bhaile.

Déardaoin 19/3/20

Mata- ag amharc siar ar airgead

https://www.youtube.com/watch?v=VOffWozT4jA– little clip about the euro you may wish to share with your children

Mata draíochta lch 18- Déan an oibriú amach ar leathanach 

Mata ó mheabhair- Déardaoin – New Wave Mental Maths lch 69

Seaimpín na dtáblaí-lch 34 Déardaoin

Béarla- DAILY READING 

Reading-I have chatted with the children about reading daily and the importance of keeping this routine in place.  

You may also wish to get your kids to listen to audiobooks online- many have a 30 day free trial- 

https://www.audible.co.uk/search?searchAuthor=Michael+Morpurgo&source_code=M2M14DFT1BkSH082015011R&ds_rl=1235779&ipRedirectOverride=true

Writing- Daily diary entry about their day and what they have been up to ( 1 page)

Encourage your children to become time specific and mention certain times they did different things. Some of the students may wish to complete this in the evening so they have more to write about. Please remind the students of their presentation and to remember to write the date and to underline it in red pen before beginning. This little clip may help.

They will write a diary entry daily in the coming days.

Just handwriting-10 minutes everyday

Gaeilge-

Léitheoireacht- An Marcarch Óg

Léigh siar ar lch 5-10 

(reread first chapter) 

Tuiscint:Freagair na ceisteanna seo a leanas-

Scríobh an cheist- (Write the question and answer in full sentences)

  1. Cén fáth nach raibh Mamaí róshásta go raibh suim mhór aige sna capaill?
  2. Cad é atá ar eolas againn faoi Mamaí go dtí seo?
  3. Cén fáth ar chuir sé a mhála scoile i bhfolach i gcúl claí? 
  4. Cad é an t-ainm a bhí ar a phónaí?
  5. Cén sloinne atá aige?

Dán- Suaimhneas-dán a fhoghlaim de ghlanmheabhair- Tá sé acu sa dialann

CEOL- Can Beidh Aonach Amárach agus abair le Mamaí nó Dadaí cad é a tharla, déan cinnte go bhfuil tú ag cleachtadh do fheadóg stáin sa bhaile.

CORPOIDEACHAS- Déan an ‘Daily Mile’ sa bhaile. 

ADDITIONAL ACTIVITIES/ games:

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/7-11-years/ordering-and-sequencing-numbers

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

TOPMARKS online is a fantastic website and has lots of wonderful games to cover topics already studied during the year. I encourage students to investigate and explore this website.

I am in the process of logging your children up to a variety of online resources to practice their maths mainly although most of these resources are in English continuous revision will do them the world of good.

Dé Céadaoin 18/3/20

Mata- ag amharc siar ar cruthanna 2T

https://www.youtube.com/watch?v=FDrhL0g1Es8-

Mata draíochta lch 11- Déan iarracht iad a litriú mar is ceart ach ná bígí róbhuartha a pháistí.

Mata ó mheabhair- Déan (Dé Luain,Dé Máirt,Dé Céadaoin) – New Wave Mental Maths lch 69

Seaimpín na dtáblaí- Dé Céadaoin

Gaeilge-

Léitheoireacht- An Marcarch Óg

Léigh lch 5-10 go deas mall- amharc ar an teanga

(re-read first chapter) 

Scríbhneoireacht-Scríobh slíocht faoi na rudaí éagsúla a tharla sa chéad caibidil- (write a retell about what happened in your own words.)

Úsáid na focail/frásaí seo:-

Rud éigin ag dó na geirbe aige– something was annoying him

gnóthach-busy

chomh tiubh géar- immediately  

Ar mire leis– mad at him

Mamaí Donall Searlaí

Dán- Suaimhneas-dán a fhoghlaim de ghlanmheabhair- Tá sé acu sa dialann/In school Diary

Béarla

Reading-I have chatted with the children about reading daily and the importance of keeping this routine in place. In the coming days I would recommend having a book hunt  in your homes for possible books or magazines which the children can read while off school. This time might be the perfect opportunity to read some of your favourite books with your children. All students are encouraged to complete their novels during this time. Can students please take note of their daily reading in their dialann please?

Writing- Daily diary entry about their day and what they have been up to ( 1 page)

Encourage your children to become time specific and mention certain times they did different things. Some of the students may wish to complete this in the evening so they have more to write about. Please remind the students of their presentation and to remember to write the date and to underline it in red pen before beginning. This little clip may help.

They will write a diary entry daily in the coming days.

Just handwriting- 10 minutes everyday

CEOL- Can Beidh Aonach Amárach agus abair le Mamaí nó Dadaí cad é a tharla, déan cinnte go bhfuil tú ag cleachtadh do fheadóg stain sa bhaile.

CORPOIDEACHAS- Déan an ‘Daily Mile’ sa bhaile. 

ADDITIONAL ACTIVITIES/ games:

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/7-11-years/ordering-and-sequencing-numbers

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

TOPMARKS online is a fantastic website and has lots of wonderful games to cover topics already studied during the year. I encourage students to investigate and explore this website.

I am in the process of logging your children up to a variety of online resources to practice their maths mainly although most of these resources are in English.Continuous revision will do them the world of good!