Rang 1

Sheol Múinteoir Aisling obair dá rang inniu/ M.Aisling has sent work to her class by email. If you did not receive an email, please contact aine@gaelscoildd.ie including your name and query please.

Dé hAoine 27/03/2020

Níl an obair seo ar fad leagtha amach i do chóipleabhar

Spelling Test: On the left hand side click on the ‘Test´ tab, and complete the spelling test. Record result in your copy.

https://quizlet.com/_87yxdk?x=1qqt&i=2qkg01

Litriú Abú Scrúdú Litriú: Ar chlé téigh chuig an ‘Test tab’ agus déan an scrúdú litriú. Scríobh síos an scór i do chóipleabhar, leis an dáta.

https://quizlet.com/_88edkc?x=1qqt&i=2qkg01

Mental Maths lch. 50 Wk. 25 (Friday Review and Problem Solving).

Corpoideachas: Youtube-The Body Coach- PE with Joe Wicks

Scríbhneoireacht: Ag baint úsáid as do chóipleabhar scríobh amach an nuacht. Tá leagan amach an nuacht déanta le cuidiú leat. Úsáid do pheannaireacht is fearr. (Use the template in your copy to help you write your news. Practise your best handwriting)!

Léitheoireacht: Listen to David Walliams read his story agus Tóg a bog é!

English:

https://www.teachyourmonstertoread.com/u/5113028

Gaeilge: Téigh ar Cúla4 agus imir roinnt cluichí ar line.

Mata: Scríobh na abairtí seo i leanas amach i do chóipleabhar leis na freagraí.


Ealaín:

Damhsa:

Déardaoin 26/03/2020
Níl an obair seo ar fad leagtha amach i do chóipleabhar (This work is not in your copy)
Scríbhneoireacht: Ag baint úsáide as do chóipleabhar scríobh amach an nuacht. Tá leagan amach na nuachta déanta chuncuidiú leat. Úsáid do pheannaireacht is fearr. (Use the template in your copy to help you write your news. Practise your best handwriting)!
Léitheoireacht: Léitheoireacht Gaeilge
English:
https://www.teachyourmonstertoread.com/u/5113028
Use your first name to login to your account. There are no passwords. The first level will be easy, revising letter sounds. I ask that when each letter is covered and the games are played on the website, your child practices the formation of this letter in a copy. If you share a name with someone in the class please write your full name (as Gaeilge) with spacing. Capital letter for each name. Do not include any Fadas.
Gaeilge: Féach ar an gclár ‘Mo Shaol Do Shaol’ agus freagair na ceisteanna thíos i do chóipleabhar. (Watch the following show on TG4 and answer the following questions in your copy).
https://cula4.com/en/watch/player/?pid=6111172155001&teideal=Mo%20Shaol%20Do%20Shaol&series=Mo%20Shaol%20Do%20Shaol&dlft=34
Mo Shaol Do Shaol

Ainmnigh trí rud a bheidh ar an seó?

Cad is ainm don chailín?

Cad is maith le Siobhán a dhéanamh?

Cad is ainm don bhuachaill?

Cén carachtar atá ar bhrailín leapa Thomáis?

Cén dathanna atá ar na boscaí?

Mata: Deicheanna agus Aonaid- déan an obair seo ar bhileog nó i do chóipleabhar.

Tíreolas: déan an Tráth na gCeist seo bunaithe ar An Astráil.
https://kahoot.it/challenge/0254368?challenge-id=040b6a59-c434-4ef8-be9a-6c9fc23defae_1585156497574
Spellbound: lch. 52 Revise Spellings
The following link should bring you to the Quizlet website where the children’s English spellings have been set up for the following week. On the left hand side of the page there is a list of activities that the children can engage in to help learn their spelling and practice their typing skills.
https://quizlet.com/_87yxdk?x=1qqt&i=2qkg01
Litriú Abú lch. 55 Bl. 49 (anois, bris) Ex. 5- Cleachtaigh le Quizlet.
https://quizlet.com/_88edkc?x=1qqt&i=2qkg01
Seaimpín na dTáblaí: lch. 31 (Déardaoin)
Mental Maths lch. 50 Wk. 25 (Thursday).
Corpoideachas: Youtube-The Body Coach- PE with Joe Wicks

Dé Céadaoin 25/03/2020
Níl an obair seo ar fad le bheith déanta i do chóipleabhar
Scríbhneoireacht: Ag baint úsáide as do chóipleabhar scríobh amach an nuacht.
Tá leagan amach na nuachta déanta chun cuidiú leat. Úsáid do pheannaireacht is fearr. (Use the template in your copy to help you write your news. Practise your best handwriting)!
Léitheoireacht: Léitheoireacht Béarla
English:
https://www.teachyourmonstertoread.com/u/5113028
Use your first name to login to your account. There are no passwords. The first level will be easy, revising letter sounds. I ask that when each letter is covered and the games are played on the website, your child practises the formation of
this letter in a copy. If you share a name with someone in the class please write your full name (as Gaeilge) with spacing. Capital letter for each name. Do not include any Fadas.
Gaeilge: Bhí Feilimí ar TG4 ar Lá le Mamó nó Daideo ar an Domhnach, agus bhí sé ar fheabhas! Tá muid an-bhródúil asat a Fheilimí. Féach air anseo agus ansin freagair na ceisteanna seo i leanas, i do chóipleabhar. (Watch Feilimí on TG4 and answer the following questions in your copy).
https://cula4.com/en/cula4-na-nog/watch/player-c4og/?pid=6142888515001&teideal=L%C3%A1%20Le%20Mam%C3%B3%20n%C3%B3%20Daideo&series=L%C3%A1%20Le%20Mam%C3%B3%20n%C3%B3%20Daideo&dlft=33
Lá le mo Dhaideo.

1.Cad atá ar siúl ag Feilimí sa linn snámha?

2.Cén dathanna péinte atá le feiceáil ar an mbord?

3.Cén dath a úsáideann siad ar an teach súgradh?

4.Cén dath a úsáideann Feilimí lena ainm a scríobh?

5.Úsáideann Feilimí an _____ chun gach rud a chur isteach sa gharáiste!

6.Cad a imríonn Feilimí agus a Dhaideo?

Mata: Deicheanna agus Aonad- déan an obair se oar bhileog nó i do chóipleabhar.

Spellbound: lch. 52 Revise Spellings
The following link should bring you to the Quizlet website where the children’s English spellings have been set up for the following week. On the left hand side of the page there is a list of activities that the children can engage in to help learn their spelling and practise their typing skills.
https://quizlet.com/_87yxdk?x=1qqt&i=2qkg01
Litriú Abú lch. 55 Bl. 49 (mise, cistin). Ex. 4- Cleachtaigh le Quizlet.
https://quizlet.com/_88edkc?x=1qqt&i=2qkg01
Seaimpín na dTáblaí: lch. 31 (Dé Céadaoin)
Mental Maths lch. 50 Wk. 25 (Wednesday).
Corpoideachas: Youtube-The Body Coach- PE with Joe Wicks
Ceol:Cleachtaigh an fheadóg stáin

Dé Máirt 24/03/2020
Tá an obair seo ar fad le bheith déanta i do chóipleabhar (This work is to be completed in your copy)
Scríbhneoireacht: Ag baint úsáid as do chóipleabhar, scríobh amach an nuacht.
Tá leagan amach na nuachta déanta chun cuidiú leat. Úsáid do pheannaireacht is fearr. (Use the template in your copy to help you write your news. Practice your best handwriting)!
Léitheoireacht: Léitheoireacht Gaeilge
English: Magic ‘e’. Read the words Bit, Hid, Rip ad put each of them in a sentence. Then add the magic ‘e’ and read the new words. Put each of the new words into a sentence in your copy.
Gaeilge: Abairtí: Tá abairtí scríofa i do chóipleabhar. Scríobh amach arís iad x3 agus líon isteach na bearnaí. Chuaigh mé go dtí an siopa agus cheannaigh mé ____________. (There are sentences in your copy. Rewrite the sentence x3 and fill in the blanks with your own words).
Mata: Ag comhaireamh i 2anna. (Counting in 2s). Tá an obair sa chóipleabhar.
Líon isteach an bosca.
Tíreolas: An Astráil. Léigh agus féach ar na pictiúirí den Astráil. Úsáid do chóipleabhar agus scríobh cúig line faoin Astráil. (Read about Australia using the booklet below. Write out 5 sentences about Australia in your copy). https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=f13fg98jd
Spellbound: lch. 52 Bl. 88 Ex. 4
The following link should bring you to the Quizlet website where the children’s English spellings have been set up for the following week. On the left hand side of the page there is a list of activities that the children can engage in to help learn their spelling and practice their typing skills.
https://quizlet.com/_87yxdk?x=1qqt&i=2qkg01
Litriú Abú lch. 55 Bl. 49 (ag rith, ag ithe). Ex. 3- Cleachtaigh le Quizlet.
https://quizlet.com/_88edkc?x=1qqt&i=2qkg01

Seaimpín na dTáblaí: lch. 31 (Dé Máirt)
Mental Maths lch. 50 Wk. 25 (Tuesday).
Corpoideachas: Youtube-The Body Coach- PE with Joe Wicks
Cleachtaigh an fheadóg stáin

Dé Luain 23/03/2020
Tá an obair seo ar fad le bheith déanta i do chóipleabhar (This work is to be completed in your copy)
Scríbhneoireacht: Ag baint úsáide as do chóipleabhar, scríobh amach an nuacht.
Tá leagan amach na nuachta déanta chun cuidiú leat. Úsáid do pheannaireacht is fearr. (Use the template in your copy to help you write your news. Practice your best handwriting)!
Léitheoireacht:

Léitheoireacht Béarla.
English: The words To, Two and Too all sound the same but have different meanings. Have a look in your copy to learn more and then complete the sentences by choosing the correct word.
Gaeilge: Gramadach. Rinne mé dearmad ar mo chinnlitreacha. An féidir leat iada aimsiú? Ansin, scríobh amach an píosa arís leis na cinnlitreacha. Úsáidtear
cinnlitreacha: (I have forgotten some capital letters. Can you find them/ circle them. Rewrite the piece with capital letters. Capital letters are found:

Ag tús abairte (At the beginning of a sentence)

Ag tús: ainm duine, mí, tír, lá (At the beginning of a name, month, country, day).
Mata: Ag comhaireamh i 2 anna. (Counting in 2s). Tá an obair sa chóipleabhar.
Spellbound: lch. 52 Bl. 87 Ex. 3
The following link should bring you to the Quizlet website where the children’s English spellings have been set up for the following week. On the left hand side of the page there is a list of activities that the children can engage in to help learn their spelling and practice their typing skills.
https://quizlet.com/_87yxdk?x=1qqt&i=2qkg01
Litriú Abú lch. 55 Bl. 49 (ith, ar bith). Ex. 1 & 2- Cleachtaigh le Quizlet. https://quizlet.com/_88edkc?x=1qqt&i=2qkg01
Seaimpín na dTáblaí: lch. 31 (Dé Luain)
Mental Maths lch. 50 Wk. 25 (Monday).

Corpoideachas: Youtube-The Body Coach- PE with Joe Wicks
Ceol:Cleachtaigh an fheadóg stáin

Dé hAoine 20/03/2020
Tá an obair seo ar fad leagtha amach i do chóipleabhar (This work is to be completed in your copy)
Scríbhneoireacht: Ag baint úsáide as do chóipleabhar, scríobh amach an nuacht. Tá leagan amach na nuachta déanta chun cuidiú leat. Úsáid do pheannaireacht is fearr. (Use the template in your copy to help you write your news. Practice your best handwriting)!
Léitheoireacht: Roghnaigh aon leabhar sa bhaile (Béarla nó Gaeilge) agus léigh é.
(Choose any book from home, English or Irish and read).
English: Oral Language- in your copy you will find a picture of a wolf. Answer the questions and discuss the picture orally.
Gaeilge: Scríobh abairtí le haghaidh na focail seo i leanas i do chóipleabhar:
Chuaigh, Chonaic, Chuala (Write a sentence for each of the following words in your copy- Chuaigh (went), Chonaic (saw), Chuala (heard)).
Mata: Deicheanna agus Aonad- Comharaigh an méid deich agus aonad atá ann agus ansin scríobh amach an tsuim. (Tens and Units- count the number of tens and units and write out the sum).
The following link should bring you to the Quizlet website where the children’s English spellings have been set up for the following week. On the left hand side of the page there is a list of activities that the children can engage in to help learn their spelling and practice their typing skills.
https://quizlet.com/_87yxdk?x=1qqt&i=2qkg01
Litriú Abú lch. 54 (5 & 6). Tá ort dul siar chun na freagraí a aimsiú. (You must look back and revise to find the answers).
Mental Maths lch. 48 Wk. 24 (Friday Review & Problem Solving).
Ealaín

https://animoto.com/play/hd4UUcUnD87JYO5W7cSm1A


Damhsa

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8

Rang 1 Déardaoin 19/03/2020
Tá an obair seo ar fad leagtha amach i do chóipleabhar (This work is to be
completed in your copy)

Scríbhneoireacht: Ag baint úsáide as do chóipleabhar, scríobh amach an
nuacht. Tá leagan amach na nuachta déanta chun cuidiú leat. Úsáid do
pheannaireacht is fearr. (Use the template in your copy to help you write
your news. Practise your best handwriting)!

Léitheoireacht Gaeilge.

English: In your copy you will find the words Tap, Mad, Hat. Put each of
these words into a sentence. Now add the ‘Magic e’ to each word. Write
another sentence with your new words.

Gaeilge: Féach ar an bpictiúr de Dhónal Dána agus freagair na ceisteanna
os ard. (Look at the picture of Horrid Henry and answer the questions
orally. If there are any difficulties with Gaeilge discuss the picture with
your child in English).

Mata: Dul siar ar airgead- Bileog sa chóipleabhar- Tá 7c ag Cáit. (Revision
of Money- Cáit has 7c, does she have enough money to buy the following
products).

The following link should bring you to the Quizlet website where the
children’s English spellings have been set up for the following week. On
the left hand side of the page there is a list of activities that the
children can engage in to help learn their spelling and practise their
typing skills.
https://quizlet.com/_87yxdk?x=1qqt&i=2qkg01

Spellbound lch. 52 Bl. 2 Ex. 2

Litriú Abú lch. 53 (3 & 4). Tá ort dul siar chun na freagraí a aimsiú. (You
must look back and revise to find the answers).

Seaimpín na dTablaí lch. 30 (Déardaoin)

Mental Maths lch. 48 Wk. 24 (Thursday)

Cleachtaigh an fheadóg stáin

Dé Céadaoin 18/03/2020
Tá an obair seo ar fad leagtha amach i do chóipleabhar (This work is to be
completed in your copy)

 1. Scríbhneoireacht: Ag baint úsáide as do chóipleabhar scríobh amach an nuacht. Tá leagan amach na nuachta déanta chun cuidiú leat. Úsáid do pheannaireacht is fearr. (Use the template in your copy to help you write your news. Practise your best handwriting)!
 2. Read your English reading book.
 3. English: In your copy you will find the words Joke, Broke, Phone, Alone.
  All of the following words have the Magic ‘e’ in common. Can you put eachword into a sentence in your copy?
 4. Gaeilge: Tá liosta focail i do chóipleabhar: sé, bata, sos, brón. An féidir
  leat focal le rím a cruthú. Bain úsáid as na pictiúir chun cuidiú leat. (Createrhyming words for the list of Irish words in your copy- use the images to help).
 5. Mata: Faigh do dhathanna agus cuir dath ar an bpictiúr den fheirm ag
  leanúint na treoracha ar an mbileog. (Find the farm picture, and follow the instructions on the page while colouring the picture).
 6. Spellbound lch. 52 Bl. 1 Ex. 1
 7. Litriú Abú lch. 53 (1 & 2). Tá ort dul siar chun na freagraí a aimsiú. (You must look back and revise to find the answers).
 8. Seaimpín na dTablaí lch. 30 (Dé Céadaoin).
 9. Mental Maths lch. 48 Wk. 24 (Wednesday)
 10. Cleachtaigh an fheadóg stáin