Gradam Eolaíochta

Teastas Eolaíochta agus Mata 2019

Céim 1

Ceachtanna

 1. Fuineamh agus forsaí – Maighnéadas R.1.

                                    Heileacóptar R.3.

 • Ábhair – Bainne R.1
 • Feasacht agus Cúram Imshaoil  –   Chuir R.2. síolta

Céim 2

 1. Ghlac páistí ó Rang a 5 páirt sa scéim Scratch. Bhain na páistí an-sult as an obair a bhí á dhéanamh acu.
 2. Ranganna ag úsáid ICT sa rang agus ag obair ar suíomhanna Mata .
 • Bhí R.6. ag obair ar thionscnamh bunaithe ar an téama Lá Idirchúltúrtha agus chuir siad taispeantás Powerpoint le chéile ag úsáid Excel Word agus Powerpoint.

Céim 3

 1. I rith seachtain na hinnealltóireachta tháinig Fergal Ó Conchúir (a n-oibríonn le INTEL) tuismitheoir Rós/Joe/Tim isteach chun obair a dhéanamh le R.2. agus R.3. Bhí siad ag obair le róbat

Céim 4

 1. I rith seachtain um mhata chuireamar an- bhéim ar chluichí mhata sna ranganna. Bhí am faoi leith ann gach lá fá choinne Maths for Fun. Freisin tháinig tuismitheoirí isteach chun páirt a ghlacadh ann sna ranganna naíonáin.

Céim 5

I rith seachtain na hEolaíochta chuir R.5 & R.6 taispeantás ar siúil sa halla don scoil uilig.

Anseo, feicfidh tú grianghraif bunaithe ar na ceimeanna thuas:

Céim 1

Ceachtanna

 • Ábhair: Bainne (Rang 1)
 • Fuinneamh agus Fórsaí: Heileacaptair (Rang 3)
 • Fuinneamh agus Fórsaí: Maighnéadas (Rang 1)
 • Feasacht agus Cúram Imshaoil: Chuir Rang 2 síolta

Céim 2

 • Ranganna ag úsáid ICT sa rang agus ag obair ar suíomhanna Mata .
 • Páistí ag obair ar ‘Scratch’

Céim a 3 – Seachtain na hinnealtóireachta

Céim a 4: Seachtain um Mhata

 • Mata sna ranganna

Ceim a 5: Taispeántas sa halla i rith Seachtain na hEolaíochta