Nuacht

Bliots Peile De La Salle

D’éirigh leis an bhfoireann peile bheith sa chluiche ceannais de bhliots peile a d’eagraigh Meánscoil De la Salle. Cé nár éirigh leo an corn a bhaint, táimid an-bhródúil astu! Buíochas le M.Fiachra agus le Aidan as an bhfoireann a ghlacadh...   Níos mó >>

Turas go Rann na Feirste

Thaisteal 21 dalta ó Rang 6 go Rann na Feirste ar an 9/5/22. Fanfaidh siad ann go dtí an 13/5/22. Beidh M.Bella agus M.Pat in éineacht leo, agus tá súil againn go mbeidh am ar dóigh...   Níos mó >>

Málaí Leabhar agus cairde nua!

Mhaisigh R5 & R6 málaí beaga do na ranganna naíonán , agus istigh sna málaí bhí leabhar, teidí agus saicín de sheacláid te! Tá súil againn go mbainfidh achan duine sult as na leabhair agus go bhfuil cairde nua déanta ag na...   Níos mó >>

Aladdin

Bhain R5 agus R6 an-sult as an gceoldráma ‘Aladdin’ , curtha ar an ardán ag Meanscoil Louis...   Níos mó >>

Comhghairdeas le R4 agus M.Séamus!

Chuir Rang 4 isteach ar Our World Irish Aid Awards 20201/2022.Na Spriocanna Domhanda, agus tá iarracht s’acu, Na Spriocanna Domhanda, le feiceáil san iris ‘Global Goal Getters’ 2022! Is féidir libh amharc ar a n-iarratas ar https://online.fliphtml5.com/esdfl/koer/ – lch 8/9 Anuas ar sin, ghlac siad páirt sa Bleast Eolaíochta (Science Blast) agus bhí an moltóir an-tógtha leis an dtionscaimh a thug siad faoi, maidir leis an méid siúcra atá i ndeochanna ‘cóipeacha’ (fizzy) Tig libh tuairisc an mholtóra a léamh anseo Maith sibh, achan...   Níos mó >>

Tráth na gCeist R5 & R6

Tráth na gCeist R5 & R6

Bhí am ar dóigh ag R5 agus ag R6 ag Tráth na gCeist sa halla ar an 16/3/22. Bhí scóir arda ag na foirne uilig. Comhghairdeas leis na buaiteoirí!! Dara háitTríú...   Níos mó >>

Comórtais do Sheachtain na Gaeilge 2022

Cliceáil ar na naisc? Click an the links to view the gallery! Comhghairdeas leis na páistí a bhuaigh duaiseanna sa chomórtas Filíochta/Blagála. Maith sibh! Bhuaigh na páistí seo duaiseanna sa chomórtas ealaíne! Ar...   Níos mó >>

An Dreoilín!

Beannachtaí na Féile Pádarig oraibh go léir!   Níos mó >>

Céadaoin an Luaithrigh

D’fhreastail Rang 5 agus Rang 6 ar Aifreann a cheiliúraigh an tEaspag Router ar Chéadaoin an...   Níos mó >>

Ealaín timpeall na Scoile, Feabhra 2022!

Nach deas an ealaín atá ar taispeáint timpeall na scoile. Cliceáil ar an nasc chun tuilleadh a fheiceáil : Feabhra 2022   Níos mó >>

Beannachtaí na Féile Bríde ort!

Tháinig Una Curley isteach i Rang 5 chun crosóga Bríde a dhéanamh leis na páistí. Ár mbuíochas le Creative Spark a sheol Una chugainn. Tháinig an tAthair Derek Ryan chun iad a bheannú fosta. Grianghraif anseo   Níos mó >>

Maith sibh Rang 4!

Comhghairdeas le Rang 4 a ghlac páirt i gcomórtas faoin dtimpeallacht a d’eagraigh Fibín Media. Seoladh duaiseanna deasa chucu an tseachtain seo. Maith...   Níos mó >>

Maidin Seacláid Te 17/1/22

Bhain na páistí ó ranganna 3-6 an-sult as an Mhaidin Seacláid Te a d’eagraigh Glór na nÓg, le cuidiú ó M.Edel, M.Joan, M.Bella agus Miriam an rúnaí. Bhí seacláid te, ceol, props agus seastán grianghraf! Seo iad na grianghraf a ghlacadh ar an lá! Maidin Seacláid Te   Níos mó >>

Nollaig Shona!

Bainigí sult as an Nollaig agus as ár bhfíseanna...   Níos mó >>

Seachtain na hEolaíochta 2021

Bhí na ranganna an-ghnóthach le linn Seachtain na hEolaíochta. Cliceáil ar ainm an ranga chun níos mó a fheiceáil/ Click on class name to see photos/video Naionáin Bheaga/Naíonáin Mhóra – fís! Bogha Báistí Rang 2: Ag tógáil droichid, ag priontáil le dúch, le cuidiú ó Creative Spark Dún Dealgan! Rang 3: Ag tógáil ár gcuisle Rang 4 : 1. Cén fáth a gcuirimid bláthanna in uisce?2. Conas ráta buailte do chroí a thomhas agus ag déanamh comparáide idir an croíráta roimh agus i ndiaidh...   Níos mó >>

Garraíodóireacht!

Tá na prátaí agus na glasraí curtha! Beimid ag súil leis an bhFómhair chun iad a bhaint. Níos mó ag an nasc seo . Chuidigh Rang 6 le Roisín puimcíní a chur...   Níos mó >>

Turas Rang 5 go DKIT

Bhí lá ar dóigh ag Rang 5 ag DKIT – níos mó ag an nasc seo!   Níos mó >>

Lá Spóirt Naíonáin Mhóra

Seo iad Naíonáin Mhóra ag baint suilt as lá spóirt s’acu. Cliceáil anseo/click here!   Níos mó >>

Lá Spóirt Rang 2, 2021

Bhain Rang 2 an-sult as seachtain spóirt s’acu le déanaí! Cliceáil anseo chun grianghraif a fheiceáil!   Níos mó >>

Imeachtaí do Sheachtain na nÓg

Imeachtaí do Sheachtain na...   Níos mó >>

Lá Spóirt Rang 4, 2021

Fís/ Video ó Lá Spóirt Rang 4!   Níos mó >>

Lá Spóirt Rang 5, 2021

Bhain Rang 5 an-sult as lá (seachtain!) spóirt s’acu! Amharc orthu i mbun spraoi!   Níos mó >>

One Million Stars to End Violence

Tá Rang 5 & Rang 6 ag obair ar thionscnamh suimiúil faoi láthair leis an ealaíontóir Caoimhe O’ Dwyer ag fí reálta chun derireadh a chur leis an bhfoiréagan. Cuirfear na réalta le chéile agus taispeánfar iad go poiblí san Fhómhar. Seo samplaí da gcuid oibre:   Níos mó >>

Rang 6 ag obair le Dundalk Youth Centre!

13/5/21 : D’oibrigh Rang 6 le ealaíontóir ó Dundalk Youth Centre chun tíleanna a dhearú as cré. Cuirfear na tíleanna ar taispeáint go luath nuair a bheidh dath curtha orthu agus iad bácáilte! Seo chugaibh iad i mbun oibre   Níos mó >>

Picnic na mBéar – Naí Bheaga 2021

Bhí lá ar dóigh ag na Naíonáin Bheaga ag Picnic na mBéar – amharc ar na grianghraif anseo – view photographs from the Teddy Bears’ Picnic here...   Níos mó >>

Lá Spóirt Rang 6, 2021

Bhain Rang 6 sult as Seachtain Spóirt le déanaí! Níos mó….   Níos mó >>

Glantachán an Earraigh 2021

Chuidigh páistí ó Rang 3-Rang 6 i nGlantachán an Earraigh le déanaí. Seo chugaibh grianghraif dóibh ag obair go dian. Maith sibh a pháistí!Glantachán an Earraigh   Níos mó >>