Nuacht

Ceolchoirm do Sheachtain na Gaeilge 2021

D’iarr muid ar ár múinteoirí seachtracha físeanna a thaifeadadh dúinn chun go mbeadh muid in ann iad a chur le chéile mar cheolchoirm fhiorúil. Mar sin, seo chugaibh: Pearse Mc Mahon – múinteoir rithime faoi láthair , ach múinteoir feadóige de ghnáth! Is amhránaí mór le rá é, a chanann i mBéarla agus i nGaeilge. Tá dlúthdhiosca eisithe ag Pearse agus tá sé ina bhall den ghrúpa ‘Kern’Barry Kieran – múinteoir fidile agus ball den ghrúpa ‘Kern’ fostaDeirdre Ní Bhuachalla -cláirseoir iomráiteach, teagascóir le Music Generation Louth agus múinteoir cláirsí anseo i nGaelscoil Dhún Dealgan.Dearbhla Ní Lionnáin -múinteoir damhsa le Scoil Rince Móna Ní Rodaigh agus iar-phríomhdhamhsóir le ‘Riverdance’ agus ‘Lord of the Dance’.Agus ansin, turas timpeall ar halla na scoile, ag taispeáint píosaí ealaíne ón taobh sóisir den scoil. Bainigí sult...   Níos mó >>

Breithlá Pháidín!

Cheiliúraigh Rang M.Sionainn breithlá Phaidín inniu! Tá Páidín 5 bliana d’aois inniu. Lá breithe sona duit, a Pháidín...   Níos mó >>

Féinchabhair/Self-care tips from M.Cristíona

Please take a few moments to read or listen to this letter from M.Cristíona – very helpful hints and tips for us all!   Níos mó >>

Is scoil KiVa muid!

Féach ar ár bhfíseanna nua ar https://www.gaelscoildd.ie/kiva/   Níos mó >>

Seachtain Eolaíochta 2020

Bhí spórt agus spraoi againn, ar scoil agus sa bhaile, le linn Seachtain na hEolaíochta. Seo cuid dár dtriallacha! Naí Bheaga M.Sionainn: 1.Bhí Naíonáin Bheaga ag féachaint ar cén athrú a thiocfadh ar na Skittles nuair a chuirtear uisce leo! Leáigh siad agus chonaic muid na dathanna uilig! 2. Ansin bhí muid ag tomhais cad a tharlódh nuair a mheasc muid cóc agus mentos! Phléasc sé! 3.Chuireamar rísiní ag damhsa! Naíonáin Bheaga M.Maria Ag tógáil droichid (dúshlán STEM) 2. Skittles +uisce te +siúcra = Bogha báistí!! Rang 1 An snámhann sé? Rang 2: 1.Bainne draíochta! 2.Tinte Ealaíne i bpróca 3. Cosán na gCéadfaí R4 : Comparáid idir an croíráta roimh/i ndiaidh aclaíochta Rang 4 Scamhóg ag fairsingiú agus ag crapadh Rang 6: Tuar Ceatha le tuirne R 6: Scríbhneoireacht...   Níos mó >>

Seachtain Um Mhata 2020

Bhí spórt agus spraoi againn le linn Seachtain um Mhata 2020. Seo cuid de na himeachtaí a bhí ar siul again! Rang 4Rang 4Rang 4Rang 4Rang 4Rang 4Rang 4Rang 4 Naí Mhóra Naí Mhóra Naí Mhóra Naí Mhóra Naí Mhóra Naí Mhóra Naí Mhóra Naí Mhóra Rang 3 Rang 3 Rang 3 Naí Bheaga M.Maria Naí Bheaga M.Maria Naí Bheaga M.Maria Naí Bheaga M.Maria Naí Bheaga M.Maria Rang 1 Rang 1 Rang 1 Rang 2 Rang 2 Rang 2 Rang...   Níos mó >>

Céad Chomaoineach 2020

Comhghairdeas leis an Rang Chomaoinigh 2020, a cheiliúraigh Céad Chomaoineach s’acu ar an Aoine, an 25/9/20 . Bhí lá (agus trathnóna!) ar dóigh acu. Buíochas le M. Charlene agus le M.Fiachra a d’ullmhaigh...   Níos mó >>

Foirm Iontrála/ Enrolment form for Junior Infants 2021

Is féidir rollú do Naíonáin Bheaga 2021 anois! Enrolment for Junior Infants 2021 now open. Please fill in this form online by October 30th Foirm Iontrála/Enrolment Form 2021   Níos mó >>