Coiste na dTuistí

Coiste na dTuistí 2022/2023

Cathaoirleach: Eugene Ó Gairbheith

Rúnaí: Róisín Mhic Aodh

Cisteoir: Allan Ó Maitiú

Leas-Chathaoirleach: Avril Sheerin

Oifigeach Caidrimh Phoiblí: Áine Uí Choinne

Parents’ Council 2022/2023

Chairperson: Eugene Ó Gairbheith

Secretary: Róisín Mhic Aodh

Treasurer: Allan Ó Maitiú

Vice -Chairperson: Emma Pickering

Public Relations: Áine Uí Choinne

Miontuairiscí/Minutes of Meeting: 18/1/23

Miontuairiscí/ Minutes of Meeting 9/11/22