Rang 5

Teachtaireacht ón Ard-Easpaig

https://drive.google.com/file/d/1W3bnlIMOP3zzytE6cI-33iN74N7lHsPf/view?usp=sharing

Sheol Múinteoir Éadaoin obair dá rang inniu/ M.Éadaoin has sent work to her class by email. If you did not receive an email, please contact aine@gaelscoildd.ie including your name and query please.

An Aoine: 27/3/20

Gaeilge:

Bean Uasal Mhisniúil: leigh lch 42 -44

 Críochnaigh Céist 1 ar an mbileog oibre Adi agus Alexei

Réalta litriú: Aonad 25 (dul siar) céist 9 agus 10 (litriú aonad 21-23)

Saor scríbhneoireacht: Ag síopadóireacht

Béarla:

My Spelling Workbook: Unit 13 spellings 1-12  S. litriú

Reading – students own

Better English:Unit 17 Young Golfing heroes  Pg 70 and 71

Mata:

Seaimpín na dtáblaí  seachtain 24 – An Aoine

Mata Meabhrach: seachtain 26 – Friday

F.I.O – lch70

Tablaí:2-12 x + – agus roinnt

Chart: 1/10 agus 1/20 foghlaim

Ceol: Feadóg

Ag obair ar “Grace” tá na focail ag an bun.

Ealaín: Glac grianghraf (taobh amuigh ) crainn  san earrach ( cherry blossoms) nasc le eolaíocht , tarraing iad.

Corp oideachas: Beidh an body coach ‘Joe wicks’ ag déanamh corp oideachais gach maidin an tseachtain seo ag a 9 r.n ar a YouTube channel

Míle in aghaidh an lae

Corp Oideachas
RTÉjr » 10 @ 10

Beidh tráth na gceist ar seomra ranga gach lá – seans €25 a bhuachan.

Cuidigh sa bhaile agus bí go maith. Múinteoir Éadaoin.

An Deardaoin: 26/3/20

Gaeilge:

Bean Uasal Mhisniúil: leigh lch 42 -44

 Críochnaigh an dara ½ de Cheist 1 ar an mbileog oibre Adi agus Alexei

Réalta litriú: Aonad 25 (dul siar) lch 74 agus 75 céist 7 agus 8  (litriú aonad 21-23)

Sin é: scéal agus céisteanna (photocopy) -Cuairt ar an lárionad síopadóireachta    (An Chéadaoin agus an Déardaoin)

Béarla:

My Spelling Workbook: Unit 13 spellings 1-12 agus cleachtaigh questions 4 +5

Reading – student’s own

Better English:Unit 17 Young Golfing Heroes  Pg 68

Mata:

Seaimpín na dtáblaí  Seachtain 24 – An Déardaoin

Mata Meabhrach: Seachtain 26 – Thursday

F.I.O – lch69 

Tablaí: 2-12 x + – agus roinnt

Chart: 1/10 agus 1/20 foghlaim

Ceol: feadóg

ag obair ar “Grace” – tá na focail ag an bun.

Stair- History :Na Normanaigh – tarraing do chóta armas. Research and draw your coat of arms reference pg 31 Tan D. Déan níos mó taighde ar na Normanaigh. (10 líne) sa chóip. Tarraing móta agus bábhún.

Corp oideachas: Beidh an body coach ‘Joe wicks’ ag déanamh corp oideachais gach maidin an tseachtain seo ag a 9 r.n ar a YouTube channel

Míle in aghaidh an lae

Corp Oideachas
RTÉjr » 10 @ 10

Beidh tráth na gcéist ar seomra ranga gach lá -seans €25 a bhuachan.

An Chéadaoin: 25/3/20

Gaeilge:

Bean Uasal Mhisniúil: léigh lch 42 agus 43

½ de Céist 1 ar an mbileog oibre Adi agus Alexei

Réalta Litriú: Aonad 25 (dul siar) lch 74 céist 5 agus 6  (litriú aonad 23)

Sin é: scéal agus céisteanna (photocopy)Cuairt ar an lárionad síopadóireachta    (An Chéadaoin agus an Déardaoin)

Béarla:

My Spelling Workbook: Unit 13 spellings 1-12 agus cleachtaigh questions 3 down put the 4 spellings into sentences. ( I do chóipleabhar)

Reading – students’ own

Better English: unit 17 Young Golfing Heroes  pg 69 A B C  

Mata:

Seaimpín na dtáblaí  Seachtain 24 – An Chéadaoin

Mata Meabhrach: Seachtain 26 – Wednesday

F.I.O – lch68  

Tablaí:2-12 x +_ agus roinnt

Chart: 1/10 agus 1/20 foghlaim

Ceol: Feadóg

Ag obair ar “Grace” – tá na focail ag an bun.

O.S.P.S : T an D – lch 11 – An tSlí a mbreathnaímid ar rudaí

Corp Oideachas: Beidh an body coach ‘Joe wicks’ ad déanamh corp oideachas gach maidin an tseachtain seo ag a 9 r.n ar a YouTube channel

Míle in aghaidh an lae

Corp Oideachas Míle in aghaidh an lae

RTÉjr » 10 @ 10

Beidh tráth na gcéist ar Seomra Ranga gach lá – seans €25 a bhuachan.

An Mháirt: 24/3/20

Gaeilge:

Bean Uasal Mhisniúil: leigh lch 41 agus 42

Réalta litriú: Aonad 25 (dul siar) lch 72  agus 73 céist3 agus 4 (litriú aonad 22)

Sin é: ( photocopy ) scéal agus céisteanna ag síopadóireacht sa chathair (an Luan agus an Mháirt)

Béarla:

My Spelling Workbook: Unit 13 spellings 1-8 agus cleachtaigh questions 3 (across) only put the 4 spellings into sentences.( I do chóipleabhar)

Reading – student’s own

Finish the book review if it’s not complete.

Reasons to write: photocopy The Emperor and the Nightingale: read the comprehension work on questions (Monday and Tuesday)

Máta:

Seaimpín na dtáblaí  Seachtain 24 – An Mháirt

Mata Meabhrach: Seachtain 26 – Tuesday

F.I.O – lch37 finish agus 10 x fada sa chóip

Tablaí:2-12 x +_ agus roinnt

Chart: 1/10 agus 1/20 foghlaim

Ceol: feadóg

ag obair ar “Grace” tá na focail ag an bun.

Eolaíocht: Science: T an D lch 13 Foraoisí na hÉireann

dul siar

Corp oideachas: Beidh an body coach ‘Joe Wicks’ ag déanamh corp oideachais gach maidin an tseachtain seo ag a 9 a chlog ar maidin ar a YouTube channel

Míle in aghaidh an lae

Corp Oideachas Míle in aghaidh an lae
RTÉjr » 10 @ 10

Beidh tráth na gcéist ar seomra ranga gach lá – seans €25 a bhuachan.

An Luan: 23/3/20

Gaeilge:

Bean Uasal Mhisniúil: Léigh lch 41 agus siar ar 38-40 úsáid fóclóir

Réalta Litriú: Aonad 25 (dul siar) lch 73 céist 1 agus 2 (litriú aonad 21)

Sin é: (photocopy) scéal agus céisteanna Ag siopadóireacht sa chathair (an Luan agus an Mháirt)

Béarla:

My Spelling Workbook: Unit 13 spellings 1-4 agus cleachtaigh questions 1 and 2 put the 4 spellings into sentences.( I do chóipleabhar)

Reading – students own

Finish the book review if it’s not complete.

Reasons to write: (photocopy) The emperor and the Nightingale: read the comprehension. work on questions (Monday and Tuesday)

Mata:

Seaimpín na dtáblaí:  Seachtain 24 – An Luan

Mata Meabhrach: Seachtain 26 – Monday

F.I.O – lch37

Tablaí: 2-12 x +_ agus roinnt

Chart: 1/10 agus 1/20 foghlaim

Ceol: feadóg

ag obair ar “Grace” tá na focail ag an bun.

Tíreolas: geography –Map Book lch. 24/25 agus exercise 25  

Corp oideachas: Beidh an body coach ‘Joe Wicks’ ag déanamh corp oideachas gach maidin an tseachtain seo ag a 9 r.n ar a YouTube channel

Míle in aghaidh an lae

Corp Oideachas
RTÉjr » 10 @ 10 agus Míle in aghaidh an lae

Beidh tráth na gcéist ar www.seomraranga.ie  Beidh seans €25 a bhuachan achan lá.

An Aoine : 20/3/20

Gaeilge:

Bean Uasal Mhisniúil: leigh lch 38,39 agus 40 ag obair ar cheist 2  obair Adi agus an CCI achoimre

Dán: mo mhamaí/ lá na máithreacha

Béarla:

My Spelling Workbook: Unit 12 spellings 20-22 agus cleachtaigh question 8,9,10 

put spellings 20-22 into sentences.( I do chóipleabhar)

Reading recap on the last three chapters of ‘Under the Hawthorn Tree’ and working on the book review this week

(on sheet)

Mata:

Mata Meabhrach: Seachtain 25 Friday / Friday test questions and Tuesday 

F.I.O lch 20 le críochniú  agus siar ar Airgead 

Tablaí 2-12 x

Stair agus Gaeilge: píosa scríbhneoireachta sa chóipleabhar ar an Powerpoint Lá Fhéile Pádraig.

Ealaín: cárta le haghaidh lá na mamaí- scríobh an dán dí 

 Ceol Feadóg

Míle in aghaidh an lae

Corp Oideachas
RTÉjr » 10 @ 10

An Déardaoin : 19/03/20

Gaeilge:

Bean Uasal Mhisniúil – léigh lch 36agus 37 

Ceist 2 ar an mbileog : obair Adi agus an CCI 

Litriú: siar ar R. litriú Lá Fhéile Pádraig – cuir 5 focail in abairt.

Béarla:

My Spelling Workbook: Unit 12 spellings 17-19 agus cleachtaigh questions 6 and 7 

Put spellings 17-19 into sentences.( i do chóipleabhar)

Reading recap on the last three chapters of ‘Under the Hawthorn Tree’ and working on the book review this week 

Mata:

Mata Meabhrach: Seachtain 25- Thursday and Monday 

F.I.O lch 20  agus siar ar Airgead 

Tablaí 2-12 x

Tíreolas –Map Book lch. 22/23 siar ar an exercise 24 for those not finished. 

Ceol Feadóg

Míle in aghaidh an lae

Corp Oideachas
RTÉjr » 10 @ 10

An Chéadaoin 18/03/2020

Gaeilge:

Bean Uasal Mhisniúil leigh lch 34 agus 35 

Ceist 1 ar an mbileog : Obair Adi agus an CCI 

Litriú: siar ar R. litriú Lá Fhéile Pádraig – cuir 5 focail in abairtí.

Béarla:

My Spelling Workbook: Unit 12 spellings 13-16 agus cleachtaigh question 4 and 5 

Put spellings 13-16 into sentences.( i do chóipleabhar)

Reading recap on the last three chapters of ‘Under the Hawthorn Tree’ and working on the book review this week 

Mata:

Mata Meabhrach: Seachtain 24 Dé hAoine

                              Seachtain 25 Dé Céadaoin

F.I.O lch 17  agus siar ar ‘Airgead’ 

Tablaí 2-12 x

Stair: https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/feach-thart-rang-5/feach-thart-rang-5-stair/ -Powerpoint Lá Fhéile Pádraig.
Ceol  Feadóg

Míle in aghaidh an lae: Daily Mile

Corp Oideachas : RTÉjr » 10 @ 10