Music Generation sa Ghaelscoil

June 29, 2021 | Nuacht

Bhí lá ar dóigh againn le teagascóirí ó Music Generation le déanaí. Ghlac ranganna 4, 5 & 6 páirt i seisiúin cheoil leo;

Rang 4

Rang 5

Rang 6