Na Trí Mhianta

Na Trí Mhianta

Comhghairdeas le Rang 3 a ghlac páirt i gcraobh Laighean den Fhéile Scoildramaíochta sa Mhuileann gCearr. Buíochas leis na múinteoirí (M.Diarmuid, M.Caoimhe agus M.Joan) agus leis na tuismitheoirí agus cairde a thaisteal chun tacaíocht a thabhairt dóibh. Na Trí Mhianta   Níos mó >>

Beannachtaí na Féile Bríde ort!

Tháinig Una Curley isteach i Rang 5 chun crosóga Bríde a dhéanamh leis na páistí. Ár mbuíochas le Creative Spark a sheol Una chugainn. Tháinig an tAthair Derek Ryan chun iad a bheannú fosta. Grianghraif anseo   Níos mó >>

Turas Rang 5 go DKIT

Bhí lá ar dóigh ag Rang 5 ag DKIT – níos mó ag an nasc seo!   Níos mó >>

Lá Spóirt Rang 6, 2021

Bhain Rang 6 sult as Seachtain Spóirt le déanaí! Níos mó….   Níos mó >>

Siún Ní Dhuinn

Ésit le Siún Ní Dhuinn, iardhalta de chuid Ghaelscoil Dhún Dealgan, agus a deir sí faoin a cuid ama sa...   Níos mó >>

Seachtain Eolaíochta 2020

Bhí spórt agus spraoi againn, ar scoil agus sa bhaile, le linn Seachtain na hEolaíochta. Seo cuid dár dtriallacha! Naí Bheaga M.Sionainn: 1.Bhí Naíonáin Bheaga ag féachaint ar cén athrú a thiocfadh ar na Skittles nuair a chuirtear uisce leo! Leáigh siad agus chonaic muid na dathanna uilig! 2. Ansin bhí muid ag tomhais cad a tharlódh nuair a mheasc muid cóc agus mentos! Phléasc sé! 3.Chuireamar rísiní ag damhsa! Naíonáin Bheaga M.Maria Ag tógáil droichid (dúshlán STEM) 2. Skittles +uisce te +siúcra = Bogha báistí!! Rang 1 An snámhann sé? Rang 2: 1.Bainne draíochta! 2.Tinte Ealaíne i bpróca 3. Cosán na gCéadfaí R4 : Comparáid idir an croíráta roimh/i ndiaidh aclaíochta Rang 4 Scamhóg ag fairsingiú agus ag crapadh Rang 6: Tuar Ceatha le tuirne R 6: Scríbhneoireacht...   Níos mó >>