Bord Bainistíochta

December 6, 2015 | Nuacht

Comhghairdeas le Sharon Uí Ghnímh agus le Breandán Ó Dubhthaigh atá tofa mar ionadaithe na dtuistí ar an mBord Bainistíochta.

Congratulations to Sharon Agnew and Brendan Duffy who have been elected as Parents’ Representatives on the Board of  Management.