Bord Bainistíochta 2019-2023

Is é an tArd Easpaig pátrún na scoile seo. Ainmníonn sé Bord Bainistíochta gach ceithre bhliain.

Cathaoirleach:Peadar de Rúis
Rúnaí:Áine Uí Choinne, Príomhoide
Cisteoir:Sharon Uí Ghnímh
Tuismitheoirí:Jacqueline Mhic Oitir , Breandán Ó Dubhthaigh
Oide:Edel Ní Ghealbháin
Ainmnithe an Phátrúin:An tAthair Frank Corry, S.M
Rónan Mac ‘a Bháird

Tuairiscí Aontaithe/Agreed Reports