Bord Bainistíochta 2019-2023

Is é an tArd Easpaig pátrún na scoile seo. Ainmníonn sé Bord Bainistíochta gach ceithre bhliain.

Cathaoirleach:Peadar de Rúis
Rúnaí:Áine Uí Choinne, Príomhoide
Cisteoir:Sharon Uí Ghnímh
Tuismitheoirí:Jacqueline Mhic Oitir , Breandán Ó Dubhthaigh
Oide:Edel Ní Ghealbháin
Ainmnithe an Phátrúin:An tAthair Frank Corry, S.M
Rónan Mac ‘a Bháird

Tuairiscí Aontaithe/Agreed Reports

Bealtaine 2021/ May 2021

Márta 2021/March 2021

Eanáir 2021/ January 2021

Deireadh Fómhair 2020/ October 2020

Aibreán 2020/April 2020

https://docs.google.com/document/d/1xdUOrO2Rr1BYM6s6ZqyA1s5M0f3S-bw7ebkB4Y4GibI/edit?usp=sharing