Seachtain na Gaeilge 2024

Seachtain na Gaeilge 2024

Le linn Sheachtain na Gaeilge, bhí: Céilí, Comórtais, Trath na gCeist, Léitheoireacht roinnte, Dramaí, Turas chuig an Iarsmalann, Lá na gCluichí, Lá Glas agus go leor eile…. phew! Fís anseo!   Níos mó >>

Seachtain na Folláine 2024

Bhí seachtain álainn againn do Sheachtain na Folláine. Bhain an scoil sult as an siúlóid shláintúil agus rinne muid cairde nua! Chruthaigh na páistí ealaín iontach bunaithe ar fhrása speisialta agus rinne muid machnamh ar na rudaí a chuireann áthas orainn. Rinne muid iarracht speisialta cinealtas agus cairdeas a léiriú chun aire a thabhairt dá chéile! Fís   Níos mó >>

Lá ‘le Bríde

Bhain muid sult as ceiliúradh Lá ‘le Bríde sa halla. Chuala muid amhrán ó Rang 2 agus dán ó Rang 4. Léirigh Rang 3 scéal Naomh Bríd dúinn le mím agus thaispeáin agus mhínigh Rang 5 na crósóga Bríde a rinne siad dúinn. Léigh Rang 6 na paidreacha dúinn agus chan muid uilig ‘Gabhaim Mólta Bhríde’. Tá roinnt samplaí d’ealaín na bpáistí le feiceáil san fhís agus nach deas an clócha a rinne achan duine sa scoil le chéile! Rinne Rang 5 agus Rang 6 bláthanna san iarsmalann, agus tá toradh a gcuid oibre le feiceáil san fhís chomh maith!...   Níos mó >>

Seinn 2024!

Bhí áthas ar Rang 5 & Rang a bheith i láthair ag Seinn 2024 i séipéal an tSlánaitheora mar chuid de Sheachtain na Scoileann Caitliceacha! Chan siad amach go hard agus sheinn cláirseoirí na scoile ag an ócáid chomh maith. Tulleadh grianghraif ag https://www.youtube.com/watch?v=FNTbyE98oX8...   Níos mó >>

Lá na Sean-Tuistí 2024

Ba mhór an onóir dúinn fáilte a chuir roimh shean-tuistí Rang 3 chuig Aifreann speisialta agus chuig an halla i ndiaidh an Aifrinn do chupán tae, mar chuid de Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 2024!...   Níos mó >>