Is scoil í seo a chuireann oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge, i dtimpeallacht sona sábháilte, chun cur le fás is forbairt nádurtha an phaiste.
Gaelscoil Dún Dealgan

July 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Gaelscoil Dhún Dealgan

Na Riascaigh Uacht., Muirtheimhne Mór
Dún Dealgan, Co. Lú
Teileafón:(042) 933 9389
r-phost:oifig@gaelscoildd.ie
Gaelscoil Dún Dealgan
Bhí am ar dóigh ag Rang 5/Rang 6 in Airtastic, Craigavon ! Grianghraif anseo !...
Tháinig M.Joan ar ais ar an Aoine seo caite chun moltóireacht a dhéanamh ag an bhFeis. Seo iad grianghraif de na buaiteoirí (as láthair : Holly, Naí Mhóra)Maith sibh uilig!\r\n\r\n[gallery ids=\"639...
Bhí lá ar dóigh ar an Satharn, an 18/5/24, ag na páistí a rinne a gCéad Chomaoineach. Comhghairdeas leo uilig agus buíochas ó chroí le M.Hannah agus M.Caoimhe a d\'ullmhaigh na páistí agus l...
Comhghairdeas le Jessica, Rang 2, a tháinig sa dara háit sa chomórtas \'Put Mam in the Picture\' eagraithe ag Ionad Siopadóireachta na Méirsí. Bhuaigh sí €40 di féin agus €500 don scoil! Mai...
Tá Ranganna 3,4 & 5 ag baint an -sult as ceachtanna Fraincise le M.Séamus tríd an chláir \'Langauges Connect\' -níos mó faoin gclár anseo.\r\n\r\n[gallery ids=\"6376,6375\"]\r\n\r\nBien joué!...
Comhghairdeas leis na foirne Tráth na gCeist  a ghlac páirt i bhFeis Mhuirtheimhne  le déanaí, agus le Jamie, Sofia, Kate and Dónal  a tháinig sa 3ú háit! Maith sibh!\r\n\r\n[gallery ids=\"6370,...
Inniu, chuireamar failte roimh Gharda Rachel agus Garda Donnacha a labhair le  Rang 5 and Rang 6 faoi shábháilteacht ar líne, faoi dhrugaí agus go leor eile!\r\n\r\nGo raibh maith agaibh!...
Le linn Sheachtain na Gaeilge, bhí: Céilí, Comórtais, Trath na gCeist, Léitheoireacht roinnte, Dramaí, Turas chuig an Iarsmalann, Lá na gCluichí, Lá Glas agus go leor eile.... phew!\r\n\r\nFís a...
Bhí seachtain álainn againn do Sheachtain na Folláine. Bhain an scoil sult as an siúlóid shláintúil agus rinne muid cairde nua! Chruthaigh na páistí ealaín iontach bunaithe ar fhrása speisi...
Bhain muid sult as ceiliúradh Lá \'le Bríde sa halla. Chuala muid amhrán ó Rang 2 agus dán ó Rang 4. Léirigh Rang 3 scéal Naomh Bríd dúinn le mím agus thaispeáin agus mhínigh Rang 5 na cr...
Bhí áthas ar Rang 5 & Rang a bheith i láthair ag Seinn 2024 i séipéal an tSlánaitheora mar chuid de Sheachtain na Scoileann Caitliceacha! Chan siad amach go hard agus sheinn cláirseoirí na...
Ba mhór an onóir dúinn fáilte a chuir roimh shean-tuistí Rang 3 chuig Aifreann speisialta agus chuig an halla i ndiaidh an Aifrinn do chupán tae, mar chuid de Seachtain na Scoileanna Caitliceach...
Comhghairdeas le Foireann Peile na gCailíní, buaiteoirí i gcraobh Chontae Lú den chomórtas eagraithe ag an F.A.I  d\'fhoirne de naonúir. Lá fliuch, stoirmiúil a bhí ann i bPairc Oiriall ach n...
D\'eagraigh M.Cristíona feachtas tinrimh le linn mhí na Samhna chun gach duine a ghríosadh iarracht mhaith a dhéanamh freastal ar scoil chomh minic agus ab fhéidir le linn na míosa. Cuireadh ainm...
Blas ar Sheachtain na hEolaíochta 2023...
Comhghairdeas le Cáit, Dónal, Feilimí, Jamie agus Sofia a tháinig sa dara háit i dTráth na gCeist a d\'eagraigh Cumann na mBunscol le déanaí. Ar aghaidh leo go dtí an chéad bhabhta eile! Ádh...
Faoi stiúir \'Glór na nÓg\', bailíodh 95 bosca Nollag do pháistí sa Úcráin agus sa Romáin. Ghlac Conor Hughes ó Cross Cause leo. Maith sibh uilig!\r\n\r\n[gallery ids=\"6273,6274,6275,6276\"]...
Chuidigh teagascóirí ó Creative Spark le Rang 5 agus iad ag dearú píosaí cré bunaithe ar théama \'Naomh Bríd\'. Tá muid ag súil go mór leis na píosaí ealaíona seo a fheiceáil nuair a fhi...
Chuir muid fáilte roimh chuairteoirí ón leabharlann, ón airm agus ón seirbhís dóiteáin. Labhair muid faoi phoist s\'acu agus thaispeain siad a bhfeithiclí dúinn!\r\n\r\n[gallery ids=\"6249,6248,62...
D\'fhreastail Rang 5 agus Rang 6 ar an Nóibhéine ar an 11/10/2023. Bhain siad sult as. \r\n\r\n\r\n\r\n...
Ghlac an scoil ar fad páirt in ócáid speisialta chun an clár \'KIVA\' a sheoladh - siúlóid timpeall an cheantair! Seo fís bheag faoi:\r\n\r\nhttps://youtu.be/qaeelXXOVgI\r\n\r\nIs scoil \'KIVA\' muid!...
Chuir muid fáilte roimh ár naíonáin nua ar an 31/08/2023!\r\n\r\nTá súil againn go mbeidh siad sona sasta i nGaelscoil Dhún Dealgan!\r\n\r\n ...
\nChun 50 Bliain den Aontas Eorpach a cheiliúradh, rinneamar taifeadadh ar an an amhran \'Laoi an Áthais\' . Chan na páistí go binn agus sheinn na cláirseoirí, na fidliléirí agus feadóga. Bainig...
\nAn tseachtain seo caite, bhí ócaid speisialta againn chun slán a rá le M.Joan agus le Miriam. Ádh mór oraibh beirt i gcónaí! \n\n\n\n\n...
\nChuir muid fáilte roimh Andrea Mc Kevitt, a tháinig isteach chun labhairt le Rangann 3 -6 i rith Seachtain Náisiúnta um Shábháilteacht Uisce. Thaispeáin sí dúinn conas baoi tarrthála agua...
\nBhain na páistí sna ranganna Naíonán an -sult as turas go \'Cheeky Monkeys\' i Sheepsbridge, Co. an Dúin, le déanaí. Seo grianghraif a ghlacadh ar an lá...\n...
\nBhí lá den scoth ag na ranganna ar an taobh sinsir den scoil ag lá spóirt s\'acu - grianghraif anseo!\n...
\nBhí spórt agus spraoi ag na ranganna sóisir ag Lá Spóirt s\'acu ar an 29/5/23. Gailearaí an lae anseo\n\n\n\n\n...
\nLe linn Seachtain na Rothar, bhí lá gníomhaíochta againn bunaithe ar an téama \'Taisteal\', agus rinne muid an-iarracht taisteal ar scoil ar bhealaí nár úsáid breosla, bealaí \'glasa\' . Shiú...
\nChuaigh páistí as Rang 6 chun na Gaeltachta i Rann na Feirste ar an 22/5/23. \n\n\n\nNach méanar dóibh!\n\n\n\n\n...
\nGhlac na páistí pairt i nGlantachán an Earraigh le déanaí, agus chuidigh gach rang leis an obair iontach seo. Maith sibh. \n\n\n\nFéach an na ngrianghraif anseo\n...
\nBhí am ar dóigh ag R3 agus R4 ag an Crystal Maze inné. Grianghraif le feiceáil anseo\n...
\nAr an 30/3/23 chuir M.Séamus críoch leis na ceachtanna Fraincise le bricfeasta speisialta sa halla. Bhí croissant, pain au chocolat, sú oráiste agus baguette ag na páistí, agus atmasféir Frai...
\nGhlac foireann na mbuachaillí agus foireann na gcailíní páirt i gcomórtas gleacaíochta an teaghlaigh Naofa i Scoil Naomh Íosaf le déanaí. Maith sibh, agus buíochas le M.Edel a d\'ullmhaigh ...
\nBhí cóisir ag na Naíonáin Bheaga do Pháidín. Bhí am ar dóigh acu!\n\n\n\n\n...
\nComhghairdeas le Rang 3 a ghlac páirt i gcraobh Laighean den Fhéile Scoildramaíochta sa Mhuileann gCearr. Buíochas leis na múinteoirí (M.Diarmuid, M.Caoimhe agus M.Joan) agus leis na tuismitheo...
\nBlaisín den Cheolchoirm a bhí againn ar an 13/3/23:\n\n\n\nAn Grúpa \'Duvet\' le Caoilte (méarchlár), Conall (giotár) Iollann (giotár) Feilimí (dord) agus Cillian (drumaí) \n\n\n\n\nDuvet!\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCl...
\nBhain páistí as Rang 5 & Rang 6 an -sult as Peace Proms san SSE Arena i mBéal Feirste ar an Domhnach, an 26/2/2023. Bhí lá iontach acu ó thuas go deireadh, ag canadh, ag damhsa agus ag éis...
\nBhain na páistí, an fhoireann agus comhphobal na scoile an-sult as an tSeachtain Folláine. \n\n\n\nBhí maidin chaifé ann Dé Luain, eagraithe ag M.Cristíona, le cainteanna ó Sharon Fennelly agus ...
\nBhí cuairt ag Rang 4 ón ealaíontóir Susan Farrelly le déanaí. Le cuidiú ó Susan, dhearaigh siad ceithre phíosa ealaíne, bunaithe ar scéal Naomh Bríd, ceann do gach ceann de na ceithre sé...
\nBhí ócáid speisialta againn fá choinne \'Lá na Seantuistí\' a tharla ar an 25/1/23, le linn Seachtain na Scoileanna Caitliceacha. D\'fhreastal na seantuistí (agus cúpla tuiste fosta) agus na pá...
\nRinne Rang 3 péistlanna inniu -amharc ar na pictiúir anseo\n...
\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=Rb2Jya6_H-Q\n\n...
\n\n\n\n\nUasdátú: Shroich na Boscaí Nollag an Úcráin ar an 21/1/22!\n\n\n\n\n\n\n\nMíle Buíochas do gach duine a chuidigh leis na boscaí Nollag i mbliana - 118 bosca ar fad a bailíodh. Buíochas ar leit...
\n\nhttps://youtu.be/bF0hQ3OgRzc\n\n...
\nBrúigh ar an nasc seo chun grianghraif a fheiceáil ó Thionól Oíche Shamhna! \n...
\n Bhain Rang 4, Rang 5 , Rang 6 agus baill de choiste na Scoileanna Glasa an-sult as an gceardlann eolaíochta sa leabharlann fá choinne Seachtain na hEolaíochta. Bhí siad ag tógáil a dtuirbín ...
\nBhain na Naíonáin Bheaga agus Rang 4 sult as piarléitheoireacht le déanaí!  Click here to view photos\n...
\n\nhttps://youtu.be/x6PACwKH7e0\n\n...
\nComhghairdeas le Jamie, Rang 5, a bhain corn na cruinne amach mar bhall den fhoireann faoi 11 ag comórtas damhsa na cruinne mí Aibreáin. Tá an corn ag Jamie ar feadh tamaill agus bhíomar an-sás...
\nBhí cuma ildaite ar na páistí agus ar an bhfoireann ag an tionól inniu, agus geansaithe éagsúla orthu! Bhailigh muid €271.75 do GOAL!!\n\n\n\n\n...
\nBhí Naí Bheaga M.Sionainn an-ghníomhach le linn Seachtain an Spáis le déanaí! \n\n\n\n\n\n\n\n\n...
\nD\'fhreastal daltaí as Rang 5 agus Rang 6 ar an nóibhéine in Eaglais Naomh Iósaf ar an 10/10/22. Bhí achan duine pairteach san Aifreann, fuair muid seans an clog nua, d\'arbh ainm Oliver a bhuail...
\nAdmissions for Naíonáin Bheaga/ Junior Infants 2023 will be accepted from tomorrow, October 1st, until October 28th 2022.  You, or anyone you know, may apply on this link: Foirm Iontrála/ Enrolm...
\nBhíomar an-bhródúil as Rang Cláirsí (Rang 6) ag ócáid speisialta i Creative Spark Downtown Hub nuair a sheinn siad don slua a bhí bailithe chun foghlaim faoi thorthaí an scéim \'Culture Unit...
\nSeo iad Naíonáin Bheaga M.Sionainn ag foghlaim faoin Chód Sábhála. Fuair siad uilig seaicéad sábhála agsu leachr dathúcháin. Is breá leo an t-amhrán fosta!\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nhttps://youtu.b...
\nBhí ocáid speisialta againn sa chlós ar chúl na scoile ar an 16/9/22 i gcuimhne ar Pheadar Mac Cartaine, feidhlí na scoile ar feadh 10 mbliana ó 2011 go 2021, a bhfuair bás ar an 15/9/21. Bhí...
\n\n\n\n\n Ba mhaith linn fáilte mhór a chur roimh ár Naíonáin Bheaga nua!\n...
\nCé go raibh an la spóirt le bheith ann ar an 3/6, d\'athraigh muid chuig an 2/6/22 de bharr cúrsaí aimsire. Seo roinnt grianghraif ón lá! \n...
\nBhí am ar dóigh ag na ranganna naíonán ag Airbound! Cé go raibh sé ag stealladh báistí taobh amuigh, bhí sé tirim taobh istigh! Bhí lón blasta acu agus ghlac John Halpenny timpeall an bha...
\nTá an samhradh linn! Bhain Rang 1 sult as Picnic na mBéar!\n\n\n\n\n...
\nBa mhór an onóir dúinn gur ardaigh Amy Broadhurst ár n-ochtú mBrat Glas dúinn. Bhuail sí le baill de choiste na Scoileanna Glasa. Bhí lá iontach againn! Go raibh maith agat, Amy!\n\n\n\n\n...
\nBhí muid an-sásta fáilte a chuir roimh Amy Broadhurst, an dornálaí áitiúil, a tháinig ar cuairt chugainn le déanaí. Thug sí an craobh léi sa chomórtas IBA World Light-welterweight i mbl...
\nBhain na ranganna ab óige sult agus spraoi as an lá spóirt. Seo grianghraif ón lá! Cliceáil/ click to view\n\n\n\n\n...
\nD\'éirigh leis an bhfoireann peile bheith sa chluiche ceannais de bhliots peile a d\'eagraigh Meánscoil De la Salle. Cé nár éirigh leo an corn a bhaint, táimid an-bhródúil astu! Buíochas le M...
\nThaisteal 21 dalta ó Rang 6 go Rann na Feirste ar an 9/5/22. Fanfaidh siad ann go dtí an 13/5/22. Beidh M.Bella agus M.Pat in éineacht leo, agus tá súil againn go mbeidh am ar dóigh acu. \n\n\n\n\n...
\nMhaisigh R5 & R6 málaí beaga do na ranganna naíonán , agus istigh sna málaí bhí leabhar, teidí agus saicín de sheacláid te! Tá súil againn go mbainfidh achan duine sult as na leabhai...
\nBhain R5 agus R6 an-sult as an gceoldráma \'Aladdin\' , curtha ar an ardán ag Meanscoil Louis Naofa!\n\n\n\n\n...
\nComhghairdeas!\n\n\n\n\n...
\nChuir Rang 4 isteach ar Our World Irish Aid Awards 20201/2022.Na Spriocanna Domhanda, agus tá iarracht s\'acu, Na Spriocanna Domhanda, le feiceáil san iris \'Global Goal Getters\' 2022! Is féidir l...
\nBhí am ar dóigh ag R5 agus ag R6 ag Tráth na gCeist sa halla ar an 16/3/22. Bhí scóir arda ag na foirne uilig. Comhghairdeas leis na buaiteoirí!!\n\n\n\nDara háitTríú háit\n...
\nCliceáil ar na naisc? Click an the links to view the gallery!\n\n\n\nComhghairdeas leis na páistí a bhuaigh duaiseanna sa chomórtas Filíochta/Blagála. Maith sibh! \n\n\n\nBhuaigh na páistí seo duaise...
\nBeannachtaí na Féile Pádarig oraibh go léir!\n\n\n\n\nhttps://youtu.be/C3fLFP5jluc\n\n...
\n\n\n\n\nD\'fhreastail Rang 5 agus Rang 6 ar Aifreann a cheiliúraigh an tEaspag Router ar Chéadaoin an Luaithrigh.\n...
\nNach deas an ealaín atá ar taispeáint timpeall na scoile. Cliceáil ar an nasc chun tuilleadh a fheiceáil : Feabhra 2022\n...
\nTháinig Una Curley isteach i Rang 5 chun crosóga Bríde a dhéanamh leis na páistí. Ár mbuíochas le Creative Spark a sheol Una chugainn. Tháinig an tAthair Derek Ryan chun iad a bheannú fosta...
\nComhghairdeas le Rang 4 a ghlac páirt i gcomórtas faoin dtimpeallacht a d\'eagraigh Fibín Media.\n\n\n\nSeoladh duaiseanna deasa chucu an tseachtain seo.\n\n\n\nMaith sibh!\n\n\n\n\n...
\nBhain na páistí ó ranganna 3-6 an-sult as an Mhaidin Seacláid Te a d\'eagraigh Glór na nÓg, le cuidiú ó M.Edel, M.Joan, M.Bella agus Miriam an rúnaí. Bhí seacláid te, ceol, props agus seas...
\nBainigí sult as an Nollaig agus as ár bhfíseanna fosta!\n\n\n\n\nhttps://youtu.be/teiq8wCk1Wc\n\n\n\n\n\nhttps://youtu.be/qppKRaoxe-M\n\n\n\n\n\nhttps://youtu.be/aUWvEjG7Wqk\n\n...
\nBhí na ranganna an-ghnóthach le linn Seachtain na hEolaíochta. Cliceáil ar ainm an ranga chun níos mó a fheiceáil/ Click on class name to see photos/video\n\n\n\nNaionáin Bheaga/Naíonáin Mhór...
\nTá na prátaí agus na glasraí curtha! Beimid ag súil leis an bhFómhair chun iad a bhaint. Níos mó ag an nasc seo . Chuidigh Rang 6 le Roisín puimcíní a chur fosta\n\n\n\n\n...
\nBhí lá ar dóigh ag Rang 5 ag DKIT - níos mó ag an nasc seo!\n...
\nSeo iad Naíonáin Mhóra ag baint suilt as lá spóirt s\'acu. Cliceáil anseo/click here!\n...
\nBhain Rang 2 an-sult as seachtain spóirt s\'acu le déanaí! Cliceáil anseo chun grianghraif a fheiceáil!\n...
\nImeachtaí do Sheachtain na nÓg \n...
\nFís/ Video ó Lá Spóirt Rang 4!\n...
\nBhain Rang 5 an-sult as lá (seachtain!) spóirt s\'acu! Amharc orthu i mbun spraoi!\n...
\nTá Rang 5 & Rang 6 ag obair ar thionscnamh suimiúil faoi láthair leis an ealaíontóir Caoimhe O\' Dwyer ag fí reálta chun derireadh a chur leis an bhfoiréagan. Cuirfear na réalta le chéil...
\n 13/5/21 : D\'oibrigh Rang 6 le ealaíontóir ó Dundalk Youth Centre chun tíleanna a dhearú as cré. Cuirfear na tíleanna ar taispeáint go luath nuair a bheidh dath curtha orthu agus iad bácáil...
\nBhí lá ar dóigh ag na Naíonáin Bheaga ag Picnic na mBéar - amharc ar na grianghraif anseo - view photographs from the Teddy Bears\' Picnic here !\n...
\nBhain Rang 6 sult as Seachtain Spóirt le déanaí! Níos mó....\n...
\nChuidigh páistí ó Rang 3-Rang 6 i nGlantachán an Earraigh le déanaí. Seo chugaibh grianghraif dóibh ag obair go dian. Maith sibh a pháistí!Glantachán an Earraigh\n...
Gaelscoil Dún Dealgan

Gaelscoil Dhún Dealgan

Tar Isteach - tá fáilte romhat!


Welcome to our school!

Music/Ceol

Suíomh

Níos Mó

Feis Inscoile

| Nuacht

Tháinig M.Joan ar ais ar an Aoine seo caite chun moltóireacht a dhéanamh ag an bhFeis. Seo iad grianghraif de na buaiteoirí (as láthair : Holly, Naí Mhóra)Maith sibh...

Céad Chomaoineach 2024

| Nuacht

Bhí lá ar dóigh ar an Satharn, an 18/5/24, ag na páistí a rinne a gCéad Chomaoineach. Comhghairdeas leo uilig agus buíochas ó chroí le M.Hannah agus M.Caoimhe a d’ullmhaigh na páistí agus leis an Athair ó Muircheartaigh, ceiliúraí an...

‘Put Mam in the Picture’

| Nuacht

Comhghairdeas le Jessica, Rang 2, a tháinig sa dara háit sa chomórtas ‘Put Mam in the Picture’ eagraithe ag Ionad Siopadóireachta na Méirsí. Bhuaigh sí €40 di féin agus €500 don scoil! Maith thú...