Múinteoir Bella

Sheol Múinteoir Bella obair dá grúpaí inniu/ M.Bella has sent work to her groups by email. If you did not receive an email, please contact aine@gaelscoildd.ie including your name and query please.

Roinnt Treoirlínte i gcomhair Foghlama

Tá an iliomad áiseanna foghlama ar fáil saor in
aisce ar www.cjfallon.ie le linn na géarchéime
Covid-19.Free access to online learning in all
subject areas on the above website during the
current crisis. Gafa le Mata/ Mathemagic and
Figure it out on this website.

Suíomhanna Úsáideacha eile i gcomhair na Matamaitice:

www.coolmath4kids.com
www.ixl.com/maths
www.seomraranga.com
www.twinkl.ie
One month free offer
Code:IRLTWINKLHELPS
www.nrich.maths.org
www.mathsisfun.com