Bliots Peile De La Salle

Bliots Peile De La Salle

D’éirigh leis an bhfoireann peile bheith sa chluiche ceannais de bhliots peile a d’eagraigh Meánscoil De la Salle. Cé nár éirigh leo an corn a bhaint, táimid an-bhródúil astu! Buíochas le M.Fiachra agus le Aidan as an bhfoireann a ghlacadh...   Níos mó >>

Turas go Rann na Feirste

Thaisteal 21 dalta ó Rang 6 go Rann na Feirste ar an 9/5/22. Fanfaidh siad ann go dtí an 13/5/22. Beidh M.Bella agus M.Pat in éineacht leo, agus tá súil againn go mbeidh am ar dóigh...   Níos mó >>

Málaí Leabhar agus cairde nua!

Mhaisigh R5 & R6 málaí beaga do na ranganna naíonán , agus istigh sna málaí bhí leabhar, teidí agus saicín de sheacláid te! Tá súil againn go mbainfidh achan duine sult as na leabhair agus go bhfuil cairde nua déanta ag na...   Níos mó >>

Aladdin

Bhain R5 agus R6 an-sult as an gceoldráma ‘Aladdin’ , curtha ar an ardán ag Meanscoil Louis...   Níos mó >>

Comhghairdeas le R4 agus M.Séamus!

Chuir Rang 4 isteach ar Our World Irish Aid Awards 20201/2022.Na Spriocanna Domhanda, agus tá iarracht s’acu, Na Spriocanna Domhanda, le feiceáil san iris ‘Global Goal Getters’ 2022! Is féidir libh amharc ar a n-iarratas ar https://online.fliphtml5.com/esdfl/koer/ – lch 8/9 Anuas ar sin, ghlac siad páirt sa Bleast Eolaíochta (Science Blast) agus bhí an moltóir an-tógtha leis an dtionscaimh a thug siad faoi, maidir leis an méid siúcra atá i ndeochanna ‘cóipeacha’ (fizzy) Tig libh tuairisc an mholtóra a léamh anseo Maith sibh, achan...   Níos mó >>