Cuairt na gCorn!

Chuireamar an -fháilte roimh an dá choirn a bhuaigh Foireann Sacair Dhún Dealgan le déanaí!

Bord Bainistíochta

Comhghairdeas le Sharon Uí Ghnímh agus le Breandán Ó Dubhthaigh atá tofa mar ionadaithe na dtuistí ar an mBord Bainistíochta.

Congratulations to Sharon Agnew and Brendan Duffy who have been elected as Parents’ Representatives on the Board of  Management.

“Saibhreas Snámha”

 

Bhailigh na páistí seo €1500 eatarthu le haghaidh ár gceachtanna snámha.

Maith sibh, a pháistí. agus comhghairdeas le Rang 2 a ghlac isteach an méid is mó airgid sa scoil.

Mar sin, beidh achan páiste ó Rang 1-6 ag fáil ceachtanna snámha i mbliana.

The winners of Saibhreas Snámha