Gradam Eolaíochta agus Mata 2018

Táimid an-sásta gur ghnóthaigh muid an gradam eolaíochta agus mata arís i mbliana!

Comhghairdeas leis an Múinteoir Charlene a chur a lán oibre isteach sa tionscnamh seo!

image003 IMG_6599

 Céim 1

Ceachtanna

 1. Fuineamh agus forsaí – Risíní ag damhsa Naí Mhóra [fancygallery id=”8″ album=”77″]
 2. Maighnéadas R.1. [fancygallery id=”8″ album=”75″]
 3. Duile Beo – Méarloirg R.2. [fancygallery id=”8″ album=”76″]
 4. Ábhair – Léa R.1 [fancygallery id=”8″ album=”74″]
 5. Feasacht agus Cúram Imshaoil – Chuir na Naí mhóra síoltaí.[fancygallery id=”8″ album=”72″]
 6. Comharthaí an Earraigh – Chuaigh Naí Bheaga ar siúlóid chun comharthaí an earraigh a aithint [fancygallery id=”8″ album=”73″]

Science Event

D’fhreastal R.5 & R.6. ar DKIT fá choinne lá eolaíochta bunaithe ar DNA a ghlacadh ó bhananaí. [fancygallery id=”8″ album=”85″]

Céim 2

 1. Ghlac páistí ó Rang a 4 páirt sa scéim Scratch. Bhain na páistí an-sult as an obair a bhí a dhéanamh acu.              Tá an fís seo cosúil le cartún bunaithe ar Fónaic. [fancygallery id=”8″ album=”79″]
 1. Ranganna ag úsáid ICT sa rang agus ag obair ar suíomhanna Mata. [fancygallery id=”8″ album=”78″]

 

Céim 3

 1. Tháinig Peadar de Rúis isteach chuig R.6. agus labhair sé leo faoi John Benjamin Mc Neil a thóg droichead ar an iarnród idir Bhéal Feirste agus Baile Átha Cliath.[fancygallery id=”8″ album=”81″]
 2. I rith seachtain na hinnealltóireachta tháinig Fergal Ó Conchúir (a oibríonn le INTEL) tuismitheoir Rós/Joe/Tim isteach chun obair a dhéanamh le R.2. agus R.3. Bhí siad ag obair ar chonas droichead a thógáil.[fancygallery id=”8″ album=”80″]

Céim 4

 1. I rith seachtain an mhata chuireamar an bhéim ar chluichí mhata sna ranganna. Bhí am faoi leith ann gach lá fá choinne Maths for Fun. Freisin tháinig tuismitheoirí isteach chun páirt a ghlacadh ann sna ranganna naíonáin. [fancygallery id=”8″ album=”82″]
 2. Rinne R.1 maths trial timpeall na scoile. [fancygallery id=”8″ album=”83″] Triail Mhata

 

Céim 5

I rith seachtain na hEolaíochta chuir R.5 & R.6 taispeántas ar siúl sa halla don scoil uilig.[fancygallery id=”8″ album=”84″]

 

Eolaíocht

Tá an-suim ag na páistí san eolaíocht. Tugann an eolaíocht seans do na páistí spraoi a bheith acu le fearais eagsúla agus ag an am gcéanna scileanna eolaíochta a fhorbairt. Ghnóthaigh an scoil  an gradam ‘Discover Primary Science’ arís sa bhliain 2015, le cuidiú an mhúinteora Charlene,  agus bhain na páistí  an-taitneamh as na triallacha a thug siad fúthú.