Triallacha Eolaíochta sa Scoil

Eolaíocht

Tá an-suim ag na páistí san eolaíocht. Tugann an eolaíocht seans do na páistí spraoi a bheith acu le fearais eagsúla agus ag an am gcéanna scileanna eolaíochta a fhorbairt. Ghnóthaigh an scoil  an gradam ‘Discover Primary Science’ arís i mbliana, le cuidiú an mhúinteora Charlene,  agus bhain na páistí  an-taitneamh as na triallacha a thug siad fúthú.

An gradam eolaíochta

An gradam eolaíochta

Seo blas de na triallacha a rinneadh i rith na bliana.

 

Bhaineamar ar fad an-sult as an dtaispeántas eolaíochta a chur Rang 5 agus Rang 6 i láthair dúinn!

Thug Rang 5 agus Rang 6 cuairt ar an DKIT chun triallacha eolaíochta a fheiceáil.