Comórtas na Scoileanna Glasa

[one_half]

Comhghairdeas le Coiste na Scoileanna Glasa agus leis an Múinteoir Edel, atá i ndiaidh an séú brat glas a  bhaint amach don ‘Saoránacht Domhanda -Bruscar agus Dramhaile(Global Citizenship -litter and Waste). Ghlac an scoil ar fad páirt in imeachtaí éagsúlas i rith na bliana a bhain leis an téama.

Bronnadh an brat orthu ag ócáid i bPáirc an Chrócaigh le déanaí . Ardófar an brat go luath – comhghairdeas libh uilig!4C4F64B1-52FF-4234-A330-C8043F9389C6
Ghlac na páistí agus an fhoireann pairt i nGlantachán an Earraigh! D’oibrigh siad go crua agus amharcann an áit go h-alainn anois! Maith sibh! Grianghraif anseo:

I mbliana táimid ag obair ar an séú bhrat ghlas ‘Saoránacht Domhanda -Bruscar agus Dramhaile(Global Citizenship -litter and Waste)

Mar sin béimíd ag glacadh páirt ‘sna himeachtaí seo a leanas:

Caith do gheansaí féin agus glac €1 isteach  ar  an 13/10/17     https://www.goalglobal.org/

‘Wear Red Day’  – tóg isteach €2 chun dearg a chaitheamh ar an 24/11/17 http://theredcard.ie/2016/09/05/wear-red-day-wear-red-against-racism/

Cliceáil ar an nasc cuí chun tuilleadh eolais a fháil:

Lá Idirchultúrtha 2018

Lá na gCrann 2017

Bleibíní 2017

Oibríonn coiste na scoileanna glasa go dian chun Gaelscoil Dhún Dealgan a choinneáil glas. Go dtí seo tá cúig bhratach ghlas faighte ag an scoil – don bhruscar, don chaomhnú fuinnimh, don chaomhnú uisce , don taisteal agus , don bhithéagsúlacht. Tá óstán na bhfeithidí lonnaithe sa ghairdín, agus boscaí don na h-éin.. Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste chun bealaí glasa na scoile
a phlé agus a fhorbairt.

 Cartoon representing green schools Our green schools committee works hard at implementing sustainable living in Gaelscoil Dhún Dealgan. To date the school has been presented with five green flags – for the
ongoing management of waste, for the conservation of energy, for the conservation of water, for sustainable travel and, most recently, for biodiversity. The children have a put in place a hotel to attract insects and minibeasts, and numerous bird boxes. The committee meet on a regular basis to discuss and plan the ongoing green work in the school.

[/one_half]

[one_half_last]

An Cúigiú bhratach, don bhithéagsúlacht, 2015

Green Schools Competition

[/one_half_last]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>