Comórtas na Scoileanna Glasa

Oibríonn coiste na scoileanna glasa go dian chun Gaelscoil Dhún Dealgan a choinneáil glas. Go dtí seo tá cúig bhratach ghlas faighte ag an scoil – don bhruscar, don chaomhnú fuinnimh, don chaomhnú uisce , don taisteal agus , don bhithéagsúlacht. Tá óstán na bhfeithidí lonnaithe sa ghairdín, agus boscaí don na h-éin.. Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste chun bealaí glasa na scoile a phlé agus a fhorbairt.

 Cartoon representing green schools Our green schools committee works hard at implementing sustainable living in Gaelscoil Dhún Dealgan. To date the school has been presented with five green flags – for the ongoing management of waste, for the conservation of energy, for the conservation of water, for sustainable travel and, most recently, for biodiversity. The children have a put in place a hotel to attract insects and minibeasts, and numerous bird boxes. The committee meet on a regular basis to discuss and plan the ongoing green work in the school.

An Cúigiú bhratach, don bhithéagsúlacht, 2015

Green Schools Competition